www.praha6.cz
email

Park ve Václavkově ulici musí počkat

Jednou ze zelených ploch zahrnutých do plánu oprav je také park s dětským hřištěm ve Václavkově ulici. S rozsáhlými úpravami tohoto prostranství se původně počítalo ještě v letošním roce, do těchto plánů však zasáhla příprava rozšíření Svatovítské komunikace a navazujícího mostu přes železniční trať.

Právě vzhledem k připravované akci ve Svatovítské se městská část Praha 6 rozhodla s investicí do parku počkat. Podle informací místostarostky Jaroslavy Trnkové se nicméně některé dílčí kroky přece jen do konce tohoto roku provedou. „Park ve Václavkově ulici se nachází v těsném sousedství Svatovítské, a tato komunikace se bude mírně rozšiřovat směrem ke kasárnám,“ uvedla Trnková. 

Rozšíření této vozovky a mostu je nutné kvůli zlepšení průjezdnosti, protože jak v horní, tak ve spodní části je Svatovítská značně široká, kdežto právě u nájezdu na most se zužuje a zbytečně se tak tvoří kolony aut. Po dobu těchto prací tak bude z pohledu od Vítězného náměstí pravý jízdní pruh nejspíš uzavřen nebo alespoň značně omezen. Aby ale nebyla zkomplikována doprava v této ulici, a nenastaly dopravní zácpy či přímo kolaps, bude Svatovítská přechodně vedena vlevo, právě blíž k parku ve Václavkově ulici.

Po ukončení prací v pravé části vozovky bude její provizorní trasa opět navrácena zpět do původních jízdních pruhů, a to s tím, že tato komunikace bude asi o půl metru širší. „Proto jsme se rozhodli s kompletní rekonstrukcí parku počkat. Posunutí komunikace k parku by totiž mohlo znamenat jeho narušení, a to by nebylo po jeho celkové rekonstrukci skutečně nic příjemného. Nyní tedy učiníme jen ty úpravy, které jsou nezbytné, a teprve až bude vyřešena Svatovítská, bude následovat velká obnova parku i hřiště ve Václavkově ulici. Občané se však nemusejí bát, s touto rekonstrukcí se počítá a my ji rozhodně nebudeme odkládat déle, než je z výše uvedených důvodů nutné,“ vysvětluje oddálení tohoto záměru místostarostka.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz