www.praha6.cz
email

Školáci zahájili boje o poháry

Soutěže vyhlašované MŠMT a AŠSK ČR organizoval Dům dětí a mládeže v Praze 6 pro žáky základních škol a víceletých gymnázií již v září. Na Julisce tak byl pro mladé házenkáře připraven Putovní pohár „Dukla cup“.

Tuhý boj mezi kapkami deště svedla družstva ZŠ Pod Marjánkou a zástupce z Řep – ZŠ Laudova. Ta vyslala nejlepší družstvo a jeho kapitán, člen mládežnického družstva Dukly Praha, také nakonec převzal pohár z rukou dlouholetého reprezentanta a mistra světa z roku 1967 pana Beneše. Druhé místo obsadila ZŠ Pod Marjánkou, která bude v městském kole hájit barvy našeho obvodu a bude usilovat o postup do republikového finále, které proběhne v listopadu na Moravě.

Své závody měla i školní družstva atletů. Na Kotlářce se uskutečnil atletický čtyřboj a na Džbánu přespolní běh.

První říjnový den také zahájili obvodní kolo v malém fotbalu mladší i starší žáci, po nich budou bojovat o stříbrné plakety stolní tenisté na ZŠ Dědina, pak své síly změří družstva škol i jednotliví zástupci v bazénu a letošní kalendářní rok ukončí florbalisté ve skupinách na ZŠ Na Dlouhém lánu. Po Vánocích bude poslední soutěží obvodního kola pro 1. pololetí školního roku přebor v šachu.

Zdenka Rychterová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz