www.praha6.cz
email

V Meziškolské poradí, jak na drogy i na duši

Počátkem září začnou v objektu bývalých jeslí v Meziškolské ulici fungovat hned dvě velmi zajímavé organizace – občanské sdružení Prev-Centrum a Fokus Praha, s. o. Obě dvě by měly sloužit především radou, a to jak v oblasti drog, tak v případě duševních poruch a nemocí.

Občanské sdružení Prev-Centrum je nestátní, nezisková organizace, která vznikla v roce 1995. V oblasti prevence se zaměřuje na děti od druhého stupně základních škol. Nabízí přímé poradenství dětem, mladým lidem, jejich rodičům, případně i celým rodinám, přičemž základním principem práce v poradně je možnost anonymního kontaktu. Klientům je také zaručena absolutní mlčenlivost. Na tuto poradnu se často obracejí i pedagogové. Programy protidrogové prevence závislostí jsou uskutečňovány za aktivní pomoci studentů vysokých škol humanitárního zaměření, kteří jsou odborně vyškoleni pro práci lektorů. Diskutovanými tématy se rozumí i další ohrožující situace v období dospívání. Prev-Centrum klade důraz na posilování sebevědomí, zodpovědnosti, rozvoj otevřené komunikace, tolerance apod./p>

Druhá organizace – FOKUS Praha, o. s. – je renomovaná nezisková organizace, která poskytuje služby pro dlouhodobě duševně nemocné. Pracovní tým se skládá z třinácti pracovníků (lékaři, psychologové, psychoterapeuti, soc. pracovníci a pod.) V současné době Fokus nabízí psychiatrickou pomoc pro dlouhodobě duševně nemocné a jejich rodinné příslušníky, pracovní a sociální rehabilitaci a různé jiné kulturní a kreativní programy.

Podrobnější informace o jedné či druhé organizaci obdržíte na:

tel.: 855 04 26 (Fokus Praha, s. o.)
tel.: 225 61 821 (Prev-Centrum)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz