www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Matematická soutěž Šikula

Vyhlášení výsledků 10. ročníku matematické soutěže ŠIKULA, určené žákům 5. ročníků základních škol, se v dubnu konalo v Základní škole Červený Vrch, která soutěž pořádala. Ceny a diplomy nejúspěšnějším řešitelům předala místostarostka Jaroslava Trnková.


Soutěže se zúčastnilo celkem 139 žáků ze 16 škol Prahy 6. Šedesát minut řešili patnáct netradičních matematických úloh. Celkem 61 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. Velký zájem a úspěšnost v soutěži dokazuje, že pro řadu dětí není matematika obávaným předmětem, naopak může být zábavou. Soutěž Šikulka pro děti o rok mladší se uskuteční 11. 5. od 14 hod. v téže škole.

Nejlepší řešitelé Šikuly:
1. Tereza Andršová,
2.–5. David Kühnl, Petr Marek (všichni ZŠ Pod Marjánkou), Tomáš Bárta (ZŠ Suchdol), Alžběta Novotná (ZŠ Interbrigády).
Děti, které chtějí svůj zájem o matematiku prohlubovat, se i letos mohou přihlásit do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů v ZŠ Červený Vrch. Bližší informace na tel. 235 358 172 nebo www.zscvrch.cz.

PaedDr. Marie Cibulková
ZŠ Červený Vrch

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz