www.praha6.cz
email

Vzpomínka na nedožitou osmdesátku Ivo Dědiny a dům ve Verdunské 23

Světoznámý malíř, ilustrátor a kreslíř Jan Dědina, žijící v letech 1870–1955, měl jeden ze svých ateliérů ve Verdunské ulici 23. Vystudoval UPRUM pod vedením Fr. Ženíška a J. V. Myslbeka a později malbu na AVU u Maxe Pirnera.

Po studiích sice musel narukovat na vojnu, nicméně po půl roce služby zběhl napřed do Itálie a pak v r. 1895 přijel do Paříže, kde již pobýval jeho bratr Václav. Zde Jan Dědina zůstal a tvořil celých patnáct let a mimo jiné spolupracoval krátce i s Alfonsem Muchou. Stal se jedním z předních umělců pařížské secese. V roce 1909 se vrátil do Čech, kam přivedl i svou francouzskou snoubenku, slečnu Anceaux, s níž se pak v Čechách oženil. Z jejich svazku se narodilo sedm dětí, z nich poslední byl Ivo Dědina, budoucí skladatel, filozof a významný člen Národního divadla.

Narodil se 28. 9. 1922 v tehdejší ul. Belcrediho 205/17 v Praze 6 a v této městské části strávil i mnoho dalších let svého života. Jeho otec se po dvou smutných událostech v roce 1943 – návštěvě gestapa a smrti své manželky –uchýlil na sídlo v Tatobitech a do Prahy zajížděl již jen občas.

Mladý Ivo Dědina naproti tomu v Praze žil, studoval i tvořil (těžištěm jeho tvorby byla hudba baletní) a plnými doušky nasával tehdejší atmosféru, která však, obzvláště později v 50. letech, nepřinášela mnoho možností. A přesto, v domě, ve kterém měl kdysi jeho otec ateliér, ve Verdunské č. 23 se postupně rozvíjel život, který tehdejší dobu temna poněkud prosvětloval. Začali se zde totiž scházet mladí umělci a intelektuálové, jako například malíř Arnošt Karásek, znalec starých latinských, řeckých a perských básní Jaroslav Král, kritik a milovník poezie Jaroslav Cíza, ilustrátor Miloš Souček či tanečník ND Ladislav Tajovský a mnoho dalších.

Dům s masivními zdmi, jehož obyvatelé se o sebe vzájemně příliš nikdy nestarali, byl tedy svědkem zajímavých i tajných schůzek, kterým se začalo říkat Salon v Dejvicích – mezi antikvitami, obrazy, které neměly nic společného se socialistickým realismem, knihovnami plnými starobylých svazků se vedly debaty o divadle, baletu, poezii, světové literatuře a zapomínalo se na údernické pracovní úsilí a povinné „dobrovolné“ brigády… toto vše bohužel skončilo v r. 1968, kdy byl I. Dědina donucen k emigraci. Zdržoval se hlavně v zemi své matky, kde působil v Salle Pleyel jako pianista a pak na konzervatoři poblíž Créteil, usiloval o ochranu ohrožené přírody, zabýval se filozofickými problémy a nakonec zemřel v Amsterodamu 12. 11. 1955.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz