www.praha6.cz
email

Běh na Petřínskou rozhlednu

7. ročník tradičního běhu pořádá ve středu 6. října Athletic Veteran Club Praha a Pražská informační služba, které vyšly běžcům laskavě vstříc a umožnily tento závod opět konat.

Prezentace: u vestibulu Petřínské rozhledny v 17–17.45 hod. 
Start: poblíž dolní stanice lanovky, podle kategorií:

  • Muži do 39 let od 18 hod.
  • Muži do 49 let od 18.08 h. 
  • Muži od 50 let výše a ženy od 18.16 h.
Délka: 3 250 metrů + 299 schodů, cíl na vrcholu rozhledny 
Informace: Václav Krejsa, mobil: 721 409 152

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz