www.praha6.cz
email

Setkání občanů s radními – problém zeleně a oprav domů

Poprvé od voleb měli občané možnost se seznámit při tradičním setkání s novými radními. Diskuse se tentokrát konala v Ústavu makromolekulární chemie na Petřinách, a tak nejčastější dotazy směřovaly právě k této části Prahy 6. A podle občanů zde je největším problémem životní prostředí – chodníky zaneřáděné psími exkrementy, neuklizené spadané listí, nepovolené parkování na chodníku v obytných zónách, přerostlá zeleň či obnova stárnoucích domů – to byly nejčastější dotazy, na které jednotliví představitelé radnice odpovídali.

Místostarostka Marie Kousalíková například uvedla, že se připravuje nový plán oprav domů a investiční plán, podle kterého se budou domy v majetku obce renovovat. Zároveň představila nového ředitele správní organizace SNEO, kterým se stal ing. A. Novák, bývalý vedoucí investičního odboru na úřadu Prahy 6. Pak také místostarostka uvedla, že oproti předchozím letům se nyní bude SNEO více zaměřovat právě na rekonstrukce a opravy. V souvislosti s obecním majetkem připomněl také radní Jan Šafr, že Praha 6 si ponechá asi 15 procent majetku. „Povodně ukázaly, že nechat si část majetku je prozíravé,“ uvedl s tím, že je třeba počítat také s možností, kdy se někdo z občanů ocitne v tíživé životní situaci a potřebuje náhle byt. Zároveň řekl, že rada uvažuje o výstavbě malometrážních bytů a dalšího domu s pečovatelskou službou, jehož dobrou využitelnost ukázaly zkušenosti z DPS ve Šlejnické a v ul. U Silnice. Místostarostka Jaroslava Trnková v této souvislosti připomněla, že bude schválen nový pořadník v těchto pečovatelských domech.

Jednou z bolestí, na kterou místní poukazovali, byla také zdánlivá nepřítomnost strážníků v ulicích. Ti však podle vyjádření starosty Tomáše Chalupy vykonávají pravidelné pochůzky, o čemž svědčí i psaná hlášení. Přesto, aby byla zlepšena dosažitelnost městských strážníků, byly pro každého z nich pořízeny mobilní telefony a jejich čísla sdělena občanům na kartičkách, které jim byly mimo jiné rozdávány i na tomto setkání.

Radní Jan Holický pak k problému spadaného a neuklízeného listí sdělil, že již bylo jednáno s TSK o řešení lepšího úklidu nejen listí, ale i sněhu a ledu, ale upozornil, že před soukromými domy musí uklízet vždy jejich vlastník. Při tomto setkání pak byly zodpovězeny i další otázky, jako například výstavba na Vypichu, kdy zazněl dotaz, zda byla veřejnost seznámena se studií či problém chátrajícího objektu bývalé samoobsluhy v ul. Na Okraji, kde radní přislíbili pomoc ve formě lepšího zabezpečení objektu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz