www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Zcela nové a mimořádně rychlé dopravní spojení nabízí nová železniční linka, která v dubnu zahájila provoz mezi nádražími Praha-Libeň–Praha-Holešovice–Praha-Bubeneč–Praha-Sedlec–Roztoky u Prahy. Z Bubenče do Libně se nyní cestující dostanou za pouhých 12 minut, cesta z Roztok do stejné stanice trvá vlakem 20 minut. To je o polovinu méně než cesta metrem nebo autobusem.

Linka je v pravidelném provozu v pracovní dny od 6 hodin do přibližně 20 hodin. Po dobu mistrovství světa v ledním hokeji, tedy do 9. 5. denně od 6 hod do půlnoci. Nádraží v Libni se nachází v blízkosti nově otevřené haly Sazka Arena. Spoje budou jezdit v intervalu 30 minut ve špičce a 60 minut večer. Na území Prahy 6 jsou zastávky Praha-Bubeneč a Praha-Sedlec. K nádraží Bubeneč je spojení autobusem č. 131,ve směru od Hradčanské je zastávka přímo před nádražím.

Protože je linka součástí pražské integrované dopravy, mohou cestující mezi zastávkami v Praze používat ve vlaku všechny druhy jízdenek pro městskou hromadnou dopravu, kromě nepřestupních. Cestující do Roztok musí mít jízdní doklad pro příslušné vnější tarifní pásmo PID. Linka byla též zvýhodněna zařazením železniční stanice Praha-Holešovice do pásma 0. Pro cestující z Prahy 6 to znamená, že mohou při cestách přes Holešovice, s přestupem ve stanici Praha-Libeň ve směru na Kolín (např. do Úval), použít jízdenku za cenu o jedno pásmo nižší než při cestě přes centrum Prahy, v tomto případě přes Masarykovo nádraží. Například ze Sedlce nebo Bubenče do Úval stačí jízdenka na 2 tarifní pásma, tedy za 12 Kč. Při cestě přes Masarykovo nádraží – což byla dosud jediná možnost – vyjde jednoduchá jízdenka na 18 Kč.
 


A co se chystá dále? Pro zlepšení vazeb na železnici v Praze 6 je připravována nová zastávka Podbaba, u podjezdu Podbabské ul. pod železniční tratí, aby nahradila dnešní komunikačně hůře dostupné nádraží Bubeneč. Nová zastávka by kromě přímé vazby na autobusové linky ve směru od Suchdola a Dolní Šárky umožňovala i přestup na tramvaje, prodloužené ze současné konečné zastávky v Podbabě. Záměrem Českých drah je také nová zastávka v Libni, U kříže, která by usnadnila dostupnost centrální části Libně z tohoto železničního spoje. Pokud se nová linka osvědčí, je možné v budoucnu uvažovat s jejím prodloužením z Libně dále na Malešice a Hostivař.

Ing. Pavel Adámek
zástupce Českých drah pro hl. m. Prahu
(redakčně kráceno)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz