www.praha6.cz
email

Na Okraji se již bydlí v novém

Kolaudací právě skončila jedna z nejrozsáhlejších akcí na Praze 6, a to oprava a rekonstrukce domu Na Okraji. Za částku kolem šestnácti milionů byl dům „prošpikován“ ocelovými táhly, zpevněn, zateplen, opatřen novými plastovými okny a fasádou a byty byly vylepšeny o zděná jádra, nové kuchyňské linky a podlahové krytiny.

Do dvaadvaceti zrenovovaných bytů se také již nastěhovali jejich původní obyvatelé, z nichž řada neskrývala své nadšení nad proměnou ještě donedávna dezolátního stavu. Jak nám řekla například paní Anna Laxová: „Jestli se mi to líbí? To je slabé slovo. Dostali jsme byt z gruntu nový, to je prostě pohádka. Fascinují mě hlavně ta plastová okna. Jsem nadmíru spokojená a SNEO patří velký dík. I když je jasné, že dům je v základech narušen, přesto říkám, že rekonstrukce má všech pět nej." Podobně reagoval na náš dotaz i Jaroslav Hájek: ,,Výsledek rekonstrukce se mi líbí. I když bych třeba sem tam něco vytkl řemeslnému provedení, jsem vcelku spokojený. A ten zub na stropě? Nijak strašně nevypadá a problémy nám nedělá." „Zub“ na stropě je vlastně jediná viditelná stopa toho, co drží dům pohromadě – ocelová táhla, která procházejí napříč celým domem, vytvářejí v bytech jakýsi falešný trámek u stropu. „Některým nájemníkům to činí drobnou potíž, protože musí upravovat výšku svého nábytku nebo tento nábytek trochu přestavět. Věřím ale, že toto pochopí. Jinak to totiž udělat nešlo,“ řekl nám k tomu Josef Tůma, ředitel správní firmy SNEO, která vlastně celou rekonstrukci organizovala a zajišťovala. Podle jeho slov se nyní dům dostal téměř na úroveň domu nově postaveného. „A to ještě nájemníci netuší, o kolik se zvýší tepelná kvalita bytů po zateplení domu,“ usmívá se.

Šestou městskou část nyní ale čeká další těžká zkouška. Už se totiž ozývají nájemníci dalších obecních domů, kteří by si přáli také rekonstrukci. „Na požadavky ostatních domů hodláme reagovat tím, že postupně skutečně budeme dělat komplexní rekonstrukce těch domů, které zůstávají v majetku městské části. Ale napřed musíme udělat průzkum, v jakém stavu vlastně tyto domy jsou a které z nich rekonstrukci potřebují nejvíce,“ vysvětluje dále Tůma. Teprve pak, a také podle finančních možností obce, bude podle něj možné začít s dalšími rekonstrukcemi. Pravděpodobně však již nepůjde o takto rozsáhlou záležitost. „Máme snahu domy nejen tak zvaně udržovat, ale postupně každý renovovat. O renovaci se dá mluvit už v tom případě, kdy se výrazně mění nějaký prvek, ovlivňující život nájemníka, což jsou například okna nebo když se razantně mění parametry konstrukční části, tedy obvodové zdi či střecha. Nechtěl bych zatím paušalizovat a něco slibovat, ale dá se říci, že do budoucna tam, kde jsou umakartová jádra a dům půjde do rekonstrukce stoupaček, zkusíme zároveň navrhnout i regeneraci vlastního jádra. Neštěstí je v tom, že když se nové jádro buduje, přeruší se přívod vody a odpadu, takže se to obtížně dělá za užívání nájemníky. Ale nic není vyloučeno,“ uzavírá Tůma.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz