www.praha6.cz
email

Lidé z domu Na Okraji jsou již klidnější, se stěhováním souhlasí

Nájemníky z panelového domu v ulici Na Okraji čekají od 2. dubna dva, nejvýše tři náročnější měsíce, po které nebudou bydlet ve svém. V jednom z nejstarších panelových domů totiž proběhne rozsáhlá rekonstrukce za celkem asi 14 mil. korun. Nájemníci i zástupci správní firmy SNEO se shodují: „nebude to jednoduché, ale je potřeba to udělat.“ 

O tom, že dům Na Okraji 72/74 není v pořádku, se vědělo již dlouhou dobu. Kvůli špatnému podloží a jeho poklesu docházelo k narušení statiky domu, stěny se rozestupovaly a dům se nakláněl. Podle informací pracovníka SNEO pana Stehlíka je v současné době dům dokonce nakloněn o pět centimetrů. „To zapříčiňuje, že se zde lidem sama zavírají či otevírají okna, dveře. Spáry mezi panely se částečně rozestupují,“ potvrzuje. Také výzva státního stavebního dozoru z 25. 2. 2000 mluví jasně: Hrozí nebezpečí havarijního stavu! 

Přibližně od června loňského roku se tak nájemníci tohoto domu začali dozvídat, že bude probíhat generální oprava domu, a že se budou muset vystěhovat. „Bylo to trochu chaotické, protože jsme nic nevěděli. Dozvídali jsme se jen kusé zprávy a oficiální informace nikdo neměl. Tak jsme nakonec napsali petici přímo starostovi, který se do toho k našemu překvapení sám vložil,“ říká k tomu jeden z nájemníků, pan Klabouch.

Určité mezery v informacích kolem této akce potvrzuje i ředitel SNEO Tůma: "My jsme bohužel ani nemohli nájemníkům říct něco bližšího, protože dokud nebyla vybrána firma, která by rekonstrukci zajistila, dokud nebyly známy přesné termíny a neměli jsme ani byty, do nichž bychom je nastěhovali, neměli jsme jim vlastně pořádně co říci. Teprve teď, když jsme znali podrobnější harmonogram a dodavatele, jsme mohli svolat schůzku, což se také stalo a na ní jsme nájemníky seznámili se všemi fakty." To potvrzuje i další nájemník, pan Fridrich: "Na té schůzce vše vypadalo velmi seriózně. S opravou je nutno souhlasit a jinak to nejde než s prázdnými byty. To je pochopitelné," dodává k otázce stěhování.

Právě stěhování také bylo tím, co vyvolalo určitou nevoli nájemníků. Nikdo z nich totiž po dlouhou dobu nevěděl, kam že se to budou muset vystěhovat. A když některým z nich byly ukázány vybrané byty ještě v neupraveném stavu, téměř se zděsili a někteří zprvu i odmítli. Nakonec se ale přece jen začala situace vyjasňovat. "V závislosti na požadavcích jednotlivých nájemníků se příslušné náhradní byty upravují tak, aby např. rodina s malými dětmi nebyla odkázána na valchu a s dětmi, které jsou školou povinné, nemusela dojíždět příliš daleko. Tento proces nějakou dobu trvá a je možné že v podzimních měsících byl některé z nájemnic nebo nájemníků ukázán byt, který ale tehdy opravdu nemohl být v takovém technickém stavu, ve kterém by se jim líbil. Nájemníci se však nemusí obávat, byty budou skutečně zařízené normálně," upozorňuje starosta Pavel Bém.

I přesto, že nájemníci nejsou z takovýchto opatření právě nadšeni, všichni se vcelku shodují, že nic jiného se dělat nedá. "Seznam bytů jsme dostali, ty byty jsou po celé Praze 6. Sice nám slíbili, že všechno bude zajištěné, nikdo ale neví kolik nás to stojí trápení a balení věcí a vůbec. Já jsem na tom zdravotně špatně, manželka taky, takže nás to stojí dost sil. Kde budu bydlet jsem se ale už byl podívat. No, není to bůhvíco ale člověk se musí uskromnit. A zase, kdyby to mělo být jen na dva měsíce… to jestli stihnou, tak před nimi smeknu klobouk…" říká další z nájemníků domu pan Hladeček. 

Podle informací Tůmy bude do tohoto dočasného ubytování zahrnuta i Vinička, dům střednědobého bydlení, který byl nedávno otevřen. "Byty nejen na Viničce, ale i ostatní, jsou však obvykle menší, než ty, v nichž nyní nájemníci bydlí. Proto budeme zajišťovat i náhradní skladové prostory, kam si budou moci uskladnit věci, které se jim do dočasného bydlení nevejdou," říká Tůma. Připojuje se i další pracovník SNEO Pan Košař: "Dělali jsme průzkum mezi obyvateli, zjišťovali jsme i jejich zdravotní stav a další okolnosti, abychom mohli náhradní byty plně přizpůsobit jejich požadavkům a abychom věděli, zda u některého z nich neexistuje nějaká vážnější příčina, která by při stěhování vyžadovala zvláštní režim. Zdá se, že se nám daří jejich požadavky plnit a až na pár výjimek už jsou náhradní byty nájemníky odsouhlaseny. Byty tedy dáváme do pořádku tak, aby si občané nemuseli v podstatě zařizovat téměř nic. Jediné, co udělat nemůžeme, to je odhlášení elektřiny, plynu, přesměrování pošty a dočasné vyřazení telefonu z provozu. Ale v bytech, kam se přestěhují, nový elektroměr a plynoměr bude a když se to včas podaří, i telefony. Za tyto služby budeme občanům účtovat jen skutečnou spotřebu, žádné další poplatky a jim odpadne několikeré obíhání příslušných firem. Pojedou zkrátka do hotového bytu. V některých případech musíme do těchto bytů instalovat nové kuchyňské linky nebo minimálně sporák, po těchto úpravách budou byty vymalovány a bude v nich proveden generální úklid. To je to, co v současné době probíhá," konstatuje Košař.

Jak bude stěhování probíhat?

Od 2. dubna by se podle harmonogramu měla stěhovat v prvním týdnu první polovina domu, to znamená 11 bytů. Vzápětí na to začíná dodavatel rekonstrukci ve vystěhované části, která potrvá do začátku června. V průběhu května se vystěhují další čtyři byty, které přiléhají k té době vystěhované části domu, načež začne rekonstrukce i tam. Ta potrvá do konce července. Mezitím bude počátkem června vystěhováno zbylých sedm bytů, začne se rekonstruovat a koncem července proběhne nastěhování nájemníků zpět. "Harmonogram, který nám dal dodavatel se teď upřesňuje", říká Košař. Na každou část oprav se počítají dva měsíce. "Je nutno důrazně připomenout, že nájemníci jsou a po rekonstrukci také zůstávají majiteli dekretů a nic se nemění", uzavírá Tůma.

Proč vlastně dům padá?

"Každý dům po dokončení si sedá. Tento dům, alespoň podle statika, měl ale tu smůlu, že nejen že stál na nerovném podloží a navíc došlo i k určitému zvlhčení domu, ale údajně mu "pomohl" i nějaký výbuch v továrně Labory," připomíná ředitel Tůma. "Navíc každý dům má určitou životnost a po nějaké době je prostě potřeba se o něj postarat. Nicméně, toto je výjimečná akce, a pokud se někde nevyskytne podobně rozsáhlý problém, nebudeme při opravách domů nikoho stěhovat. To je potřeba zdůraznit," říká dále a trochu smutně také zdůrazňuje, že celou akci bude hradit šestá městská část. "Přesto, že je to pro nás jedna z největších akcí na Praze 6, nebyla uznána jako vhodná k přiznání grantu na rekonstrukci panelových domů od ministerstva pro místní rozvoj. Alespoň ne v roce 2000. My jsme o to žádali, já jsem informoval i zastupitelstvo, a přesto to nešlo. Pokoušíme se o to letos znova, tak uvidíme."

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz