www.praha6.cz
email

Kam v dubnu, milí senioři?

Zveme vás na pravidelné setkání důchodců Prahy 6 dne 19. 4. od 15 hod. v Domově Důchodců v Šolínově č. 3, kde získáte i informace o letošních Pražských gerontologických dnech, které proběhnou 16.–20. 5. na Výstavišti. 

Pozor: dochází ke změně pravidelných schůzek klubu důchodců v Nebušicích – schůzky se konají každou středu od 14 hod. v nově postaveném Domově důchodců v ul. K Šedivce. 

3. 4. ve 14 hod. MO Liboc a Dědina - Kulturní program v restauraci Delta na Dědině. 

Každé úterý od 10 hod. MO Řepy - Setkání v KD Průhon, Sucháňova 122

MO Petřiny - Pravidelné vycházky za zdravím v oboře Hvězda se konají každý čtvrtek a první, druhé a třetí úterý v měsíci. Sraz ve 14 hod. u vchodu poblíž konečné stanice tram. 1, 2, 18.

24. 4. ve 14 hod. - Posezení v cukrárně Na Větrníku

18. 4. ve 14 hod. - Prohlídka basiliky P. Marie Nanebevzaté s odborným výkladem, sraz na stanici tram. 22, st. Pohořelec.

Informace o rekreačních pobytech, pořádaných SDČR jsou k dispozici každé úterý a čtvrtek od 13 do 15 hod. na sekretariátu SDČR Praha 6, Wuchterlova 5, 5. patro (výtah).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz