www.praha6.cz
email

Víme teď o Evropské unii možná víc než někteří dospělí

Na nedávný vstup České republiky do Evropské unie reagovaly i některé základní školy. Například na ZŠ Marjánka v Praze 6 probíhal během celého školního roku projekt o EU, do kterého se zapojili žáci prvního i druhého stupně.

Podle Zdeňka Hrubého ze 7. B byl projekt o Evropské unii užitečný jak pro školu, tak pro něj samotného: „Hodně dětí ani nevědělo, že nějaká Unie existuje. A já osobně jsem se díky tomu zlepšil v zeměpise a dozvěděl jsem se strašně moc důležitých věcí, o kterých jsem dřív neměl ani ponětí. Dokonce si myslím, že toho teď vím o Unii víc než někteří dospělí.“ Jeho slova potvrdil i o rok mladší spolužák Daniel Zelenka a dodal: „Plno dětí se o Unii dozvědělo něco, co dříve neznaly.“ Tereza Hrušková ze sedmé třídy se domnívá, že by byla velká ostuda, nic nevědět o společenství, do kterého jsme právě vstoupili.
Projekt spočíval v tom, že na školní chodbě byla umístěna slepá mapa, do níž děti postupně doplňovaly názvy zemí a hlavních měst v anglickém, německém i ruském jazyce. Pravidelně závěrem měsíce si připravily relaci v rozhlase k danému tématu o historii Evropské unie, institucích, měně, apod. Na závěr relace vždy zazněla otázka, na kterou žáci odpovídali, a tak se zapojili do soutěže o jednodenní zájezd do Rakouska. „A nakonec, protože jsme škola a děti se tu mají něco naučit, jsme jejich znalosti ověřili souhrnným testem o Unii“ dodala s úsměvem ředitelka ZŠ Marjánka Anna Niklová.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz