www.praha6.cz
email

Rozvíjení jazyků je prioritou

Základní škola Pod Marjánkou nejenže získala novou keramickou dílnu, jak již Šestka informovala, ale od letošního září má také novou ředitelku. Stala se jí Mgr. Marcela Pácalová, která dříve působila jako zástupkyně ředitele a později také jako učitelka angličtiny na prvním stupni na Praze 7. A protože škola Pod Marjánkou má coby jazyková škola značné renomé, požádali jsme paní ředitelku, aby prozradila, jaké plány má s touto školou dále.

S čím jste nastoupila na školu? Jak hodláte rozvíjet dobrou úroveň jazykové školy?

S chutí a s elánem. Kromě toho bych ráda plynule navázala na úspěchy z předchozích let, připravovala podmínky pro výhledové koncepční záměry školy a v neposlední řadě vytvořila příjemné klima školy, protože to považuji za velmi důležité. Jedním z mých koncepčních záměrů je právě rozvíjení jazykové úrovně naší školy. Proto se budu snažit především o to, aby učitelé cizích jazyků byli aprobovaní a kvalitní. Totéž platí i o lektorech – rodilých mluvčích na konverzaci, což je vždy velký problém. Za další se pokusím navázat kontakty se školami v Německu, Anglii a podobně, a v neposlední řadě i rozšířit nabídku výuky cizích jazyků, protože u nás se učí zatím pouze angličtina a němčina.

Potýkáte se s úbytkem dětí? Může jejich eventuální nízký počet znamenat například méně tříd?

Vzhledem k tomu, že jsme ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, což znamená, že jsme výběrová škola, a tudíž k nám děti dělají přijímací zkoušky, tak zatím ne. Protože však dětí celkově ubývá, myslím, že na nás také „dojde“. Na druhou stranu věřím, že pokud budou děti i rodiče u nás spokojeni, tak si k nám cestu najdou. Ale to se teprve všechno uvidí.

Je o všechny jazyky stejný zájem nebo je některý preferovanější?

Jednoznačně preferovanějším jazykem je angličtina a troufám si tvrdit, že tomu tak bude, i když se nám podaří nabídku jazyků rozšířit. Myslím, že je to ale pochopitelné.
Nedávno jste otevřeli keramickou dílnu, jaké máte další plány na regeneraci školy? Byla by potřeba nějaká rekonstrukce či stavební úprava?
Plánů by bylo hodně, ale problémem jsou jako obvykle finance. Za nejdůležitější považuji dvě věci: školní kuchyň a okna v celé budově. Našly by se i další věci, ale tyto dvě jsou opravdu nejvážnější.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz