www.praha6.cz
email

1989: vše mělo smysl…

Jak jsem prožil listopad

Dodnes se vlastně ohlížím za tím, co se tehdy stalo. Neprožíval jsem 17. listopad v Praze, jako většina studentů, ale v Liberci, kde jsem zrovna pobýval u známých. Ti už několik dní před „osudným“ pátkem dostali od někoho v nenadepsané obálce „pozvánku“ na 21. listopad na demonstraci před libereckou radnicí. Pochopitelně, že jsem se chtěl zúčastnit taky, i když jsem nebyl zrovna „v obraze“. Nikdy jsem se totiž o politiku nějak zvlášť nezajímal. Byl jsem jen zvědavý a také: cokoliv, co nesouviselo s povinným prvomájovým průvodem a dalšími masovými radovánkami pod komunistickou taktovkou, mě přitahovalo. Moji přátelé pracovali v libereckém divadle, které se posléze ukázalo jako jedna z bašt a center veškerého dění, jenž následovalo. Byl to zvláštní pocit prožívat „revoluční přelom“, změnu společenského klimatu. To, že kolem právě prchají dějiny, že se stáváme pamětníky historického okamžiku, o kterém se další generace budou učit ve školách, to si prostě člověk v tu danou chvíli neuvědomí. Spíš myslí na to, co udělat, aby se věc, které věří, podařila. Nedají se, přes veškerý trapný patos, který se občas k těmto historickým momentům přidává, zapomenout ty okamžiky, kdy jsme, namačkáni v divadelní kuřárně, sledovali černobílou televizi a v ní Havla s Husákem, s Adamcem a tehdejší komunistickou vládou. Nedá se zapomenout na protichůdné zprávy, které se do divadla dostávaly ze všech stran. Třeba, že jsme obklíčeni a že na nás chtějí vtrhnout Lidové milice se samopaly. A do toho, že policie nechala některé z „našich“ lepičů plakátů na pokoji a pouze je upozornila, aby revoluční výzvy nelepili na nové fasády… Ani jsme netušili, co všechno nás ještě čeká, jen jsme všichni s dokořán otevřenými ústy dýchali závan přicházející svobody.

Dnes mohu říci, že i po jedenácti letech útrap a mnoha povedených, ale i některých nepovedených „věcí“ v budování státu a demokracie, jsem prostě šťastný. Nemiluji nijak zvlášť nové politiky, vnímám stejně jako ostatní, že někdy se dopouštějí chyb a prohřešků, které by nám v prvních dnech svobodné republiky ani nepřišli na mysl, ale už jen to, že mohu napsat těchto pár řádek (nehledě na možnosti cestovat, studovat v zahraničí, vybrat si práci jakou chci nebo třeba možnost nedělat nic), mi dává nádherný pocit, že tehdejší snaha měla nějaký smysl.

Jakub Rybák

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz