www.praha6.cz
email

Poliklinika Pod Marjánkou kulturní památkou

Na základě žádosti několika občanů Ministerstvo kultury prohlásilo začátkem května budovu polikliniky Pod Marjánkou za nemovitou kulturní památku. Pro Prahu6 to znamená komplikace při přípravě rekonstrukce, která se tak prodlouží a prodraží, protože každý detail musí být konzultován s památkáři.

„Úřad městské části Prahy 6 podává proti tomuto rozhodnutí odvolání – rozklad. Avšak vzhledem k předpokládané délce dalšího projednávání, které může trvat i měsíce, a nejistému výsledku, musíme definitivně k budově přistupovat jako k památce. Rekonstrukci zahájíme podle připraveného scénáře a jako první přijdou na řadu výtahy,“ říká Milena Hanušová (TOP 09), radní pro sociální politiku. Vyhlášení budovy památkou nejenže zkomplikuje rekonstrukci budovy, zároveň radnice pravděpodobně nebude moci respektovat všechny náměty a připomínky lékařů na uspořádání budoucích prostor. „Přesto nadále pokračují naše jednání s lékaři o budoucím umístění jednotlivých ordinací, kdy se jim pokusíme v co největší možné míře vyjít vstříc,“ konstatuje zdravotní rada Marián Hošek (KDU-ČSL) a dodává, že po dokončení dislokace bude následovat dopracování projektové dokumentace a posléze výběr zhotovitele stavby.

„Na posledním zastupitelstvu jsme radní ­vyzvali, aby připravili postup rekonstrukce budovy polikliniky Pod Marjánkou v případě, že budova získá památkovou ochranu. Kategoricky to odmítli a současný vývoj bohužel ukazuje, že s variantou památkové ochrany vůbec nepočítali. Proti rozhodnutí ministerstva kultury se radnice sice odvolala, tím se ovšem celá rekonstrukce zdrží přinejmenším v řádu měsíců,“ uvádí Petr Píša, zastupitel za Stranu zelených.

Praha 6 má na opravy přidělenou dotaci 60 milionů korun od magistrátu, kterou může čerpat do konce příštího roku.

 

Lékaři k poliklinice

Ve středu 24. května uspořádal Spolek Poliklinika Pod Marjánkou diskusi o poliklinice, kterého se zúčastnilo několik desítek občanů a někteří zastupitelé. Opakovaně kritizovali postoj radnice k otázce rekonstrukce a několikrát zde zaznělo, že lékaři i občané mají málo informací.

„Za pár měsíců nastane doba, kdy mohla být smlouva s původním nájemcem vypovězena bez vyplacení nehorázného odstupného. Po ukončení nájemního vztahu však na místo plánované rekonstrukce slyšíme jen výmluvy. Navíc vyhlášení polikliniky kulturní památkou platné stavební povolení nijak neomezuje,“ konstatuje k situaci na poliklinice zastupitel za ODS Jiří Lála.

„Mrzí mne, že opozice kolem této kauzy rozšiřuje mnoho falešných zpráv a negativních stanovisek, se kterými však nemůžeme souhlasit,“ říká radní Milena Hanušová.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz