www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201509.pdf
(formát PDF, velikost 5.7 MB)

Slovo z radnice

Zažijte Šestku jinak

Spitfiry v Ruzyni

Tichý dům na Hanspaulce

Hanspaulkou od "Houtyše" až ke králi komiků

Piknik s Rusalkou: velmi příjemný způsob opery

Praha 6 Na Hradě

Ladronkafest nabídne 50 možností jak trávit volný čas

V kondici s měsícem Zdravé Šestky, a to zdarma

Akce „donáška balené vody domů zdarma“ pokračuje

Cíl nejdelšího cyklomaratonu v Česku? Ladronka

Taekwondo pro děti?

Návrat legendárního kina Dlabačov

Farmářské trhy se rozrůstají: v sobotu Kulaťák, ve čtvrtek Petřiny

Kurzy pro seniory: v pondělí keramikem, ve čtvrtek jogínem

Evropský týden mobility v Dejvické ulici

Vladimír Beneš - docela dlouhý a vážný vztah

Noví čestní občané

Školáci mezi mikroskopy: Základní škola na ČVUT

Žáci se vrátili do škol

Tramvaj na Dědinu o krok dále

Historický okamžik na vlastní kůži: bitva na Bílé hoře

Rekonstrukce na Evropské

Bangladéš ve Veleslavíně

Tunel Blanka start?

Bělohorská bude příjemnější

Vyrobte si vlastní domácí med!

Sousedské trhy začnou znovu na Puškinově náměstí 13. září

Poctiví kontroloři se za průkaz nestydí

Seniory čeká odpoledne plné barev

Kauza Bořislavka

Psi a lidé ve městě

Do Břevnovského kláštera každý měsíc na světové umělce

Bělohorská bude příjemnější

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) v těsné spolupráci s MČ Praha 6 zpracovává koncepční studii - podklad pro budoucí revitalizaci ulice Bělohorská.

Město reaguje na participační akce 2013 a 2014, kde se projevila touha po zpracování komplexní studie, která bude řešit veřejný prostor ulice jako celek a umožnila soužití všech funkcí, které Bělohorská plní, se zaměřením na obytnou kvalitu.

2. 9. byl v této věci Radou hlavního města (v srpnu Radou MČ Praha 6) schválen návrh Memoranda, kterým se hl. m. Praha, MČ Praha 6 a IPR Praha zavazují ke spolupráci na utváření podmínek pro kvalitní rozvoj tohoto významného veřejného prostranství. Znění Memoranda je na webu Prahy 6 v sekci Aktuality. Počítá i se zapojením veřejnosti do diskuze o budoucnosti tohoto významného pražského bulváru. Za tuto oblast je zodpovědný radní Martin Polách (ANO).

Účast obyvatel

Město a IPR plánují další zapojení obyvatel sousedství Bělohorské ulice. V říjnu proběhne setkání nad mapou a cykloprojížďka, kde budou obyvatelé moci vyjádřit své názory na současný stav a představy o budoucnosti tohoto území, jeho konkrétních míst a problémů, jako veřejný prostor u zastávky Drinopol, točna Malovanka, umístění zastávky Malovanka, prostupnost u plánované budovy Multifunkčního operačního střediska Malovanka, infrastruktura pro cyklodopravu nebo dostatek zastíněných míst ve veřejném prostoru. V rámci akce Zažít Břevnov jinak (19. 9. od 14:00) na Drinopolu se seznámí se s termíny postupu prací na koncepční studii. Konkrétní termíny akcí jsou webu MČ P6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz