www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201507.pdf
(formát PDF, velikost 4.3 MB)

Zastupitelé se shodli, kudy povede trať železnice Praha – Kladno

Rozhovor s Monikou Sárou Lindovou: „Musíme dělat správná rozhodnutí.“

Modernizovaná trať Praha – Kladno sníží dopravní zátěž Prahy 6

Dům dětí a mládeže dětem prodlouží léto

Šestka má svou mistryni republiky v gymnastice

Středisko pro nevidomé se o klienty stará už dvacet let

Hendikepovaný sportovec si z Jižní Koreje přivezl bronz

V lesích Hanspaulky proběhne Šárecký okruh

Sokol Střešovice slavil 130. výročí svého založení

Stadion Markéta nabídne v létě skvělé sportovní zážity

Fresh senior se připravuje na léto

Politická diskuze

Metropolitní plán dělí hlavní město podle charakteru lokalit: Praha 6 prezentovala svá stanoviska

Zhodnocení mimořádné události

Radnice se ohradila proti prodeji koupaliště v Tiché Šárce

Zastupitelé rozhodli o pomoci pro Nepál

Ještě v srpnu lze požádat o dotaci na vnitrobloky

Kvůli znečištěné vodě vznikne speciální komise

Proč je důležité připomínat si hrdiny minulosti?

Na Petřinách přijmou o stovku dětí víc

Nepropásnětě Ladronkafest 2015

Zastupitelstvo schválilo téměř dva miliony na kulturu

Radnice odměnila hasiče, který zachránil chlapce

Výlety pro seniory – podzim 2015

Zhodnocení mimořádné události

Od mimořádné situace uběhlo už pár týdnů. A je tak čas na rekapitulaci a informaci, jak s nabytými zkušenostmi a informacemi budeme dál pracovat a co může radnice udělat pro to, aby se nic podobného už neopakovalo. Nejsem žádný kouzelník, co všem naslibuje, že už nikdy se nic takového nestane. Realita je bohužel taková, že pod námi stále tiká časovaná bomba.

V dopisech, které jsem v souvislosti s touto mimořádnou situací obdržel, mi pisatelé vyčítali, že jsem vše zlehčoval, podcenil, a dokonce i to, že jsem pro občany Prahy 6 nic neudělal. To mě skutečně mrzí. Společně s kolegy jsme udělali vše, co bylo v našich silách a co nám ukládá, a především umožňuje příslušná platná legislativa.

Znovu opakuji, že jsme nemohli začít šířit informace, které byly neověřené. Nemůžeme zkrátka šířit poplašnou zprávu či paniku. Musíme postupovat tak, jak nám nařizují předpisy i zákony. Bohužel, i mimořádné události a jejich řešení jsou zatíženy zbytečnou byrokracií, která vše jen zhoršuje. Já opravdu nemohu povolat do města armádu, to je pouze a jen v kompetenci primátorky. A nechat uzavřít kohoutky vodovodu, jak po mně požadovala opozice, také nejde. Nedovedu si představit, jak by asi vypadaly domácnosti těch, kteří byli zasaženi střevními problémy a kteří by např. nemohli těch pět dní splachovat.

Vím přesně, co obyvatelé Dejvic a Bubenče museli prožívat. Ale jít k lékaři a zůstat několik dní doma? To jsem jako váš starosta nemohl. Místo toho jsem raději nechal zpracovat průzkum, který mi řekl, kolik z vás „je v tom se mnou“ a který jednou provždy vyvrátil spekulace o tom, že nakažených bylo málo. Dovolte mi, abych se alespoň touto cestou omluvil za všechny ty, kteří s touto mimořádnou situací měli co do činění, všem z vás, kdo jí byli postiženi a kterým byla způsobena jakákoliv újma.

Radnice připravuje krizový plán postupu, který vychází z našich konkrétních nedávných postřehů a zkušeností a který bude na žádost hlavního města poskytnut i ostatním městským částem. Praha 6 se také zapojila do projektu, jehož cílem je donáška balené pitné vody až domů pro seniory a hendikepované.

I nadále pokračují jednání směřující k vyšetření toho, co se stalo a kdo za to ponese odpovědnost. Zastupitelstvo Prahy 6 schválilo můj návrh usnesení, ve kterém žádáme Magistrát hl. města Prahy o revizi a přehodnocení smluv uzavřených s PVK a. s. a Veolia a. s., a také o prověření stavu kanalizačního a vodovodního řadu v Praze s cílem zabránit obdobným událostem. Požadujeme také zřízení vyšetřovací komise, která prověří míru zavinění vzniku této události. A protože, jak jsem psal, jsme se potýkali s mimořádně nabubřelou byrokracií vězící ve zbytečně nepřehledné legislativě, požádali jsme i poslance, kteří jsou členy zastupitelstva Prahy 6, aby se zasadili za zjednodušení zákonů, které se vztahují na krizové řízení.

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz