www.praha6.cz
email

Děti z mateřských škol změřily své síly v několika disciplínách

Už podeváté se na Petřinách utkali v olympijském klání malí předškoláci. Stejně jako v minulých letech akci pořádala Mateřská škola Bubeníčkova. Na školním hřišti ZŠ Petřiny - jih se sešlo 50 soutěžících dětí z okolních školek Volavkova, Sbíhavá, Na Okraji, MŠ Petřiny - jih a pořádající školky Bubeníčkova.

Své síly měřily v hodu do dálky, štafetovém běhu, skoku do dálky a v překážkovém běhu. Finálnímu klání předcházela školní kola v jednotlivých mateřských školách, odkud vzešli finalisté. Děti nastoupily v dresech barvy své školky a se svojí „olympijskou vlajkou“. Vítězi se stali modří z MŠ Volavkova, druzí skončili červení domácí, třetí zelení z MŠ Na Okraji, čtvrtí oranžoví z MŠ Petřiny-jih a medaili za 5. místo si odneslo žluté družstvo z MŠ Sbíhavá. Petřinské olympijské hry slavnostně zahájil starosta Městské části Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář. Sportovními hosty olympiády byli Marek Šimák, předseda klubu SK Boxing Praha, Filip Smola a Jakub Sládek - reprezentanti ČR z baseballového klubu Kotlářka a René Andrle, mistr ČR v silniční cyklistice, kteří po soutěžním klání předali dětem medaile.

V přestávkách mezi soutěžemi si děti vyzkoušely baseballovou hru pod vedením hostů. Tuto sportovní akci podpořila Městská část Praha 6, za finanční příspěvek pořídili organizátoři ceny pro vítěze.

Mateřské školy z Petřin se v květnu utkaly při olympiádě Foto: MŠ

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz