www.praha6.cz
email

Přednáška „Směrš. Rok v táboře nepřítele"

Ve středu 27. května se bude konat křest knihy Michaela Mondiče "Směrš. Rok v táboře nepřítele".

U této příležitosti uspořádá v rámci semináře Ústavu pro studia totalitních režimů Mgr. Jan Dvořák o tomto spefickém fenoménu přednášku. Místo konání bude začátkem května upřesněno na webových stránkách: www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr

„Směrš" byly ve čtyřicátých letech minulého století zvláštní jednotky sovětské vojenské kontrarozvědky a jejich prvořadým úkolem bylo odhalování zrádců a kolaborantů v řadách Rudé armády. Jednotka operovala i na území Československa. Součástí přednášky bude exkurz do historie vily v Dělostřelecké ulici č. 11 ve Střešovicích, kde v květnu 1945 sídlila jedna z operativních skupin Směrš. Pohnutá historie této budovy se nevztahuje pouze k poválečné činnosti sovětských bezpečnostních orgánů. Během 2. světové války zde sídlila Ústředna pro židovské vystěhovalectví, která rozhodovala o všech zásadních otázkách týkajících se života protektorátních Židů.

Kniha nabízí ojedinělý pohled na metody sovětského represivního aparátu uplatňované na dobytých územích. Téměř po sedmdesáti letech od prvního vydání deníku se tak českému čtenáři poprvé nabízí možnost seznámit se s aktivitami „Směrš” v Československu, zvláště v Praze, kde probíhala hlavní vlna zatýkání - ať už skutečných, či domnělých nepřátel.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz