www.praha6.cz
email

Tvář země – krajina domova

K nedávné konferenci byla v Tereziánském křídle Starého královského paláce otevřena zajímavá a jinak i dosti neobvyklá výstava, jejíž název jsme propůjčili i našemu titulku. 

Její neobvyklost spočívá v tom, že tu jsou zobrazeny obce, města, krajiny nejen na fotografiích, nýbrž i malbách, a to tak, jak vypadaly v 19. století a jejich změny až do současnosti. Jde o díla někdy neznámých a jindy naopak velmi známých autorů, například Mařáka, Chitussiho, Slavíčka, Špály či fotografů Eckerta, Sudka, Feyfara, Ehma, Reicha, Kuklíka či Koudelky. Výstava bude otevřena do 11. března a je přístupná z II. nádvoří po Býčím schodišti.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz