www.praha6.cz
email

Lvíčata čekají na nové kamarády

V letošním školním roce slaví turistický oddíl Lvíčata 30 let svého úspěšného trvání. Jejich smysl potvrzují i desítky dětí, které nejen oddílem již prošly, ale které sem také stále přicházejí.

Zájem dětí je docela pochopitelný, protože Lvíčata mají stále co nabídnout. Kromě středečních pravidelných schůzek od 16.30 do 18.30 h (scházíme se u fotolaboratoře na sídlišti Petřiny – ulice Nad Alejí), při nichž probíhají nejrůznější hry, soutěže, vedoucí plánují a organizují celoroční akce. Například víkendové oddílové výpravy do přírody, podzimní, zimní, jarní a letní tábory, sjíždění českých řek na kánoích či občasné zahraniční pobyty u moře. Děti mají na našich schůzkách a akcích zajištěnu činnost po celo dobu. Všichni vedoucí a instruktoři připravují zájmovou činnost bezplatně ve svém volném čase. Přesto však s chutí, protože pocházejí většinou z řad dětí, které do oddílu docházely a po dovršení patnácti let jim bylo líto oddíl opustit. Tak se z nich stali velmi kvalifikovaní a zkušení vedoucí, z nichž někteří mají i pedagogické vzdělání. Naše činnost je finančně podporována i m. č. Praha 6 a ministerstvem školství.

Kromě již zmíněných akcí aktuálně připravujeme podzimní prázdniny v Ondřejově spojené s návštěvou Hvězdárny a památníku Josefa Lady v Hrusicích. Vydáváme i svůj časopis „Lvíčátko“ a celá historie T.O.Lvíčata je zaznamenána v kronikách. Kdo by měl zájem, může navštívit i naše webové stránky: www.volny.cz/lvicata.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz