www.praha6.cz
email

Velká vánoční soutěž

I poslední týden před vánočními prázdninami lze prožít aktivně. Loni se konal již druhý ročník velké vánoční soutěže, která začala 17. 12. sběrem papíru. Dva dny nosily děti vždy před vyučováním papír na školní dvůr do objednaného kontejneru. Zároveň v odpoledních hodinách probíhala ve všech třídách výroba ozdob na vánoční stromky, jejichž výstava v hale školy přispěla od středy k vánoční výzdobě školy. Nádherně nazdobené stromky zaujaly i návštěvníky Vánočního koncertu školního souboru Bělásek.

Během tohoto týdne se v jedno odpoledne po vyučování utkala čtyřčlenná družstva ze tříd 1. stupně v PEXESU – děti se rozlosovaly do čtveřic a pro třídu mohly získat 5, 3 nebo 1 bod. Současně se více než 40 zájemců z 2. stupně utkalo o titul „Piškvorkový král“. Do soutěže tříd se pak počítal nejlépe umístěný žák z každé třídy.

A nastal předposlední školní den roku 2001. Jako každý jiný den se žáci trousili před osmou do svých kmenových tříd. Děti z 1. stupně trávily dopoledne sportovním pětibojem – soutěžilo se ve dvou kategoriích: 2. a 3. třídy a 4. a 5. třídy.

Ve velké tělocvičně se sváděly líté boje v třídních štafetách s míčem místo štafetového kolíku a v přetahu lanem. Před soutěží v přetahu lanem se závodníci převažovali – za družstvo totiž mohl nastoupit libovolný počet závodníků, jejich hmotnost však u mladších žáků nesměla přesáhnout 300 kg, u starších 400 kg. Současně probíhala štafetová soutěž tříd v běhu do schodů – z přízemí až do 4. patra. V malé tělocvičně byla připravena překážková paralelní dráha a soutěž ve šplhu. Po každé disciplině dostávali vítězové diplomy a vedoucí zapisovali získané body do výsledkové listiny.

Poslední školní den roku 2002 – do sportovních soutěží nastoupili žáci 2. stupně, rovněž rozděleni do dvou kategorií – mladší ze 6. a 7. tříd a starší z 8. a 9. tříd. Čekaly je stejné soutěže jako jejich mladší spolužáky, jen místo štafet s míčem soutěžili v obíhačce kolem pingpongového stolu. Jejich kamarádi z 1. stupně zatím měli ve svých třídách vánoční besídky s programem, který si sami připravili.

Po ukončení sportovních soutěží jsme se všichni sešli v aule školy a začala obávaná disciplína – zpěv koledy. Všechny třídy z 1. stupně si připravily svou koledu a většina se i sama doprovázela na různé hudební nástroje. Porota přidělovala body a po vystoupení poslední třídy začalo vyhlašování výsledků. Všichni s napětím čekali, které třídy půjdou zdarma do kina. Na 1. stupni se nakonec radovala třída 5. B se svou třídní učitelkou Naďou Petrovičovou. Na 2. stupni nejmladší kolektiv sportovní třídy 6. A porazil své starší spolužáky a spolu s třídní učitelkou Jindřiškou Bouzkovou společně oslavil své vítězství.

Maja Bihelerová,
ředitelka ZŠ Benita Juáreze

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz