www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201501.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Babybox v budově radnice poprvé v provozu: v prosinci zachránil dva novorozence

Park L. Cárdenase: jen nutné úpravy

Politická diskuze

Takový byl rok 2014 v Praze 6...

Srdce pro Václava Havla

Vánoční ohlédnutí

Čtenářská soutěž na Hanspaulce

Duhový strom se líbil nejvíce

ČVUT otevřelo informační centrum v solárním domě

V České škole T. G. Masaryka v Chicagu měří čas orloj

Ořechovka od ledna nehraje

AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak!

Anti.kvariát vystavuje portréty výtvarníků

Babčáková v DD exceluje jako autistka, soubor posílila Kubařová

Obrazy z ložnice střídají Švábení

Pouliční knihovna přispěla k titulu město literatury pro Prahu

Zemědělci z Roncegno Terme se opět představili na adventních trzích

Večerníčkové postavičky ve Skleňáku

Nedobytné dluhy odpuštěny

Nedobytné dluhy odpuštěny

Opozice odešla z jednání zastupitelů, koalice prý odmítá diskuzi

Nová dozorčí rada SNEO chce společnost rekonstruovat

Praha 6 hospodaří dle provizoria, rozpočet bude na konci února

Výbory zastupitelstva obsazeny

Jídlo potřebným: radnice organizuje sbírku potravin

Informační centrum k metru bude nyní na Hradčanské

Slovo starosty Ondřeje Koláře

Nadační fond „N“ zachraňuje nedonošené děti

Děti z babyboxu měly štěstí, už je chovají náhradní mámy

Kolem polikliniky Na Dlouhém lánu do centra neprojedete

Tramvaj na Dědinu nesmí přivést tranzitní dopravu, Praha 6 křižovatku nechce

Prvňáčci půjdou k zápisu

Nové třídy ve školkách a zápisy v únoru

Nejprve školka, později centrum pro všechny

Praha 6 nesouhlasí se stavbou obchodního centra u stadionu Sparty

Plánovaná výstavba na Bořislavce opět budí emoce

Lžeme sami sobě, pro každé pravidlo vymyslíme výjimku

Vánoční štědrost pomohla potřebným

Nové třídy ve školkách a zápisy v únoru

V lednu nastoupily do nově zřízených tříd mateřských škol další děti. 56 dětí do nové přístavby při MŠ Čínská a 15 dětí do školky Sbíhavá.

Zde vzniklo podle požadavků hygienických norem zázemí pro tzv. lesní třídu. Děti by však většinu času měly trávit v přírodě. V šestkových školkách jde o úplně první projekt inspirovaný lesními třídami. „Protože jde o čerstvě tříleté děti a je zima, zpočátku tomu uzpůsobíme provoz, postupně se pobyt venku bude prodlužovat,“ říká ředitelka školky Helena Petříčková.

Kritéria přijímání dětí do školek budou zveřejněna během ledna a v únorové Šestce. Přihlášky a evidenční listy se budou do školek odevzdávat 24. a 25. února. Podrobnější info o každé MŠ i přihlášky a evidenční listy budou ke stažení na jejich webových stránkách. Přihlášky též na webu Praha 6, jakdoskolky.cz. Od září bude ve školkách k dispozici cca 950 míst. 

 

Co s sebou k zápisu

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce, který s sebou vezme rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště.

 

Kritéria přijímání dětí do 1. tříd základních škol v Praze 6

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze, je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude veřejné losování.

 

 

Zápisy do základních škol MČ Praha 6

ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

3 třídy, 76 žáků (24 bilingvní třída)

Antonína Čermáka 6/1022

160 00 Praha 6 – Bubeneč

www.zscermaka.cz

 

ZŠ a MŠ Bílá

3.–4. 2. 2015 od 14 do 17 hod.

3 třídy, 80 žáků

Bílá 1/1784, 160 00

Praha 6 – Dejvice

www.zsbila.cz

 

ZŠ a MŠ Červený vrch

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

3 třídy, 75 žáků

Alžírská 26/680

160 00 Praha 6 – Vokovice

www.zscvrch.cz

 

ZŠ Dědina

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

3 třídy, 75 žáků (1 waldorfská tř.)

Žukovského 6/580

161 00 Praha 6 – Liboc

www.zsdedina.czZŠ Emy Destinnové

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

4 třídy, 104 žáků

náměstí Svobody 3/930

160 00 Praha 6 – Bubeneč

www.zsemydestinnove.cz

 

ZŠ a MŠ Hanspaulka

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

3 třídy, 75 žáků

Sušická 29/1000

160 00 Praha 6 – Dejvice

www.zshanspaulka.cz

 

ZŠ a MŠ J. A. Komenského

3.–4. 2. 2015 od 14 do 18 hod.

2 třídy, 56 žáků

U Dělnického cvičiště 1/1100

169 00 Praha 6 – Břevnov

www.jakomenskeho.cz

 

ZŠ Marjánka

3.–4. 2. 2015 od 14 do 17.30 hod.

3 třídy, 75 žáků

Bělohorská 52/417

169 00 Praha 6 – Břevnov

www.zsmarjankapraha6.czZŠ Na Dlouhém lánu

3.–4. 2. 2015 od 14 do 17 hod.

3 třídy, 70 žáků (2 montessori)

Na Dlouhém lánu 43/555

160 00 Praha 6 – Vokovice

www.zsdlouhylan.cz

 

ZŠ a MŠ nám. Svobody 2

3.–4. 2. 2015 od 13 do 18 hod.

3 třídy, 78 žáků

náměstí Svobody 2/930

160 00 Praha 6 – Bubeneč

www.zs-ns2.cz

 

ZŠ Norbertov

3.–4. 2. 2015 od 13 do 17 hod.

2 třídy, 56 žáků

Norbertov 1/126

162 00 Praha 6 – Střešovice

www.norbertov.cz

 

ZŠ a MŠ Petřiny - jih

3.–4. 2. 2015 od 13 do 18 hod.

3 třídy, 84 žáků (24 bilingvní třída)

Šantrochova 2/1800

162 00 Praha 6 – Břevnov

www.petrinyjih.czZŠ Petřiny - sever

3.–4. 2. 2015 od 13 do 18 hod.

3 třídy, 75 žáků

Na Okraji 43/305

162 00 Praha 6 – Veleslavín

www.zspetriny.cz

 

ZŠ Pod Marjánkou

3. –4. 2. 2015 od 13 do 18 hod.

3 třídy, 75 žáků

Pod Marjánkou 2/1900

169 00 Praha 6 – Břevnov

www.zspodmarjankou.cz

 

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

3.–4. 2. 2015 od 14 do 17 hod.

3 třídy, 56 žáků

náměstí Českého povstání 6/511

161 00 Praha 6 – Ruzyně

www.zstgmruzyne.cz 

 

Komplexní informace najdete na www.jakdoskoly.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz