www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201411.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Nové strany v zastupitelstvu Vítězná TOP 09 vybírá starostu

LDN Chittussiho pečuje nepřetržitě o sto klientů

Pomozte vytvořit Vánoce dětem v dětských domovech

Prahu 6 předávám v dobré kondici, je na mém nástupci, jakým směrem se vydáme dál

ČVUT zahajuje výstavbu kybernetického institutu

S + H pro děti i dospělé

Kaštan hostí už 22. ročník festivalu Alternativa

Robošvábi obsadili Pelléovu vilu

DD otevřelo Anti.kvariát a zahájilo 23. sezónu

Praha 6 otevírá náruč ragby

Prahou 6 podle pravidel

3. ročník šachového turnaje Memoriál gen. Jar. Hradila

96. výročí ČSR připomenuly projevy i výstava

Aktivní i po šedesátce, Senioři soutěžili o medaile

Sociální klinika nabízí služby potřebným

Barevná Praha na kolejích

Koalice pro Prahu 6 se stále hledá TOP 09 oslovila Zelené, STAN a KDU-ČSL

Kdy bude ustavující zasedání zastupitelstva?

Kdy se skutečně otevře Blanka?

Senátorem se stal Václav Hampl

Hampl: podpořím samosprávu

Sníh uklidí opět převážně brigádníci

Kolem Julisky zpomalte, platí „Zóna 30“

Pozor na výluky metra

Veřejnost prošla rozestavěnými stanicemi metra

Opravená Písecká brána uvítá Advent

Oprava Čkalovy ulice

Praha 6 s administrativním komplexem na Letné v navržené podobě nesouhlasí

Pamětní deska Václava Morávka je opět na Prašném mostě

ČVUT zahajuje výstavbu kybernetického institutu

ČVUT zahájilo výstavbu plánovaného Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Centrum za 1,18 miliardy korun vyroste při ulici Jugoslávských Partyzánů. Stavba bude trvat čtrnáct měsíců.

„Dojde k zásadní rekonstrukci a celkové dostavbě budovy současné Technické menzy v ulici a paralelně k výstavbě přilehlé novostavby o deseti nadzemních a třech podzemních patrech," řekl rektor Petr Konvalinka. Dodavatelem stavby je sdružení společností Hochtief CZ a VCES, které zvítězilo ve výběrovém řízení.

Budova bude sloužit především jako centrum vznikajícího ústavu ČVUT, sdružujícího špičkovou vědu napříč informatickými obory. Výzkumné a výukové centrum CIIRC bylo založeno již v červenci loňského roku a zatím působí v dočasných prostorech. ČVUT usilovalo o financování tohoto projektu z evropských dotací operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, ale nakonec bude dotace vzhledem k náročnosti projektu a napjatému termínu poskytnuta ze státního rozpočtu.

Dodavatelé stavby, která bude zahájena v nejbližších dnech, mají zájem minimalizovat dopad stavebního ruchu na obyvatele Prahy 6. „Naší snahou je vždy působit co nejmenší komplikace pro okolí stavby, proto je přijata celá řada opatření k eliminaci potíží,” říká Ing. Leoš Chyba, náměstek pro výrobu divize Pozemní stavby Čechy HOCHTIEF CZ. Materiál dopravovaný na stavbu bude podle něj v co největším množství ihned zabudován, těžká montáž bude prováděna ze tří stabilních věžových jeřábů, čímž se omezí pohyb hlučné těžké mechanizace. „Úklid bude prováděn běžným způsobem pro většinu staveb, vozidla opouštějící stavbu budou před výjezdem oplachována vysokotlakými čističi,” dodává s tím, že společnost má zkušenosti s prací v podmínkách, kdy okolní výstavba neumožňovala zábor velkých ploch. V Praze 6 to je například výstavba stanice metra Bořislavka nebo rekonstrukce Generálního štábu na Vítězném náměstí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz