www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201411.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Nové strany v zastupitelstvu Vítězná TOP 09 vybírá starostu

LDN Chittussiho pečuje nepřetržitě o sto klientů

Pomozte vytvořit Vánoce dětem v dětských domovech

Prahu 6 předávám v dobré kondici, je na mém nástupci, jakým směrem se vydáme dál

ČVUT zahajuje výstavbu kybernetického institutu

S + H pro děti i dospělé

Kaštan hostí už 22. ročník festivalu Alternativa

Robošvábi obsadili Pelléovu vilu

DD otevřelo Anti.kvariát a zahájilo 23. sezónu

Praha 6 otevírá náruč ragby

Prahou 6 podle pravidel

3. ročník šachového turnaje Memoriál gen. Jar. Hradila

96. výročí ČSR připomenuly projevy i výstava

Aktivní i po šedesátce, Senioři soutěžili o medaile

Sociální klinika nabízí služby potřebným

Barevná Praha na kolejích

Koalice pro Prahu 6 se stále hledá TOP 09 oslovila Zelené, STAN a KDU-ČSL

Kdy bude ustavující zasedání zastupitelstva?

Kdy se skutečně otevře Blanka?

Senátorem se stal Václav Hampl

Hampl: podpořím samosprávu

Sníh uklidí opět převážně brigádníci

Kolem Julisky zpomalte, platí „Zóna 30“

Pozor na výluky metra

Veřejnost prošla rozestavěnými stanicemi metra

Opravená Písecká brána uvítá Advent

Oprava Čkalovy ulice

Praha 6 s administrativním komplexem na Letné v navržené podobě nesouhlasí

Pamětní deska Václava Morávka je opět na Prašném mostě

Kdy bude ustavující zasedání zastupitelstva?

Česká pirátská strana podala stížnost na komunální volby k pražskému městskému soudu.

Důvodem je zpochybnění pasáže zákona, která vyžaduje překročení 5% hranice pro vstup do zastupitelstva. Piráti takové omezení považují za protiústavní. Soud musí o stížnosti rozhodnout do 20 dnů od jejího podání dne 24. října. Pokud soud návrh zamítne, může být vyhlášen termín ustavujícího jednání zastupitelů, a to do 15 dnů od doby, kdy úřad obdrží soudní rozhodnutí.

Termín ustavujícího jednání bude oznámen na úřední desce a na www.praha6.cz 

 

Program ustavujícího jednání zastupitelstva:

❍ Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 6

❍ Stanovení počtu členů rady, počtu zástupců starosty a uvolněných členů zastupitelstva

❍ Volba starosty

❍ Volba zástupců starosty

❍ Volba uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva pro výkon funkce člena rady

❍ Zřízení Kontrolního výboru a Finančního výboru

❍ Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz