www.praha6.cz
email

Festivaly na Ořechovce

Kino Ořechovka představilo divákům tvorbu Františka Vláčila. Další filmovou přehlídku připravuje v říjnu a to k výročí 80 narozenin režiséra Juraje Herze.

„Pocta Františku Vláčilovi“ se jmenoval filmový festival, který se s podporou městské části konal v září v kině Ořechovka. „Vláčilovo dílo je výjimečné a probouzí v nás něco, na co v každodenním životě nemáme čas – pozorovat, sledovat a prožívat,“ řekla v úvodu starostka Kousalíková. Úvodní film „Koncert na konci léta“ z roku 1979, který pojednává o životě skladatele Antonína Dvořáka, uvedl autor námětu a scénáře a mimo jiné čestný občan Prahy 6, Zdeněk Mahler. Celou filmovou přehlídkou provázel diváky herec a režisér Jan Kačer.

Od 18. do 24. října se na Ořechovce koná filmová přehlídka tvorby nestora české kinematografie Juraje Herze, kterou slavnostně zahájí film Spalovač mrtvol, za přítomnosti kameramana filmu Stanislava Miloty a jeho ženy Vlasty Chramostové, hlavní postavy tohoto filmu.

Na konci září se v kině konala Benefice pro Ořechovku, během které vystoupili například Ivan Hlas, moderátoři rádia Limonádový Joe, podpořit kino se rozhodli umělci Vladimír Merta, Kieslowski, Johannes Benz, OTK, Nylon Jail. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen na provoz zařízení.

Jan Kačer (vlevo) provázel diváky festivalem, Zdeněk Mahler se zúčastnil besedy k filmu „Koncert na konci léta“, ke kterému vytvořil scénář.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz