www.praha6.cz
email

Šárka: Archeologická lokalita Prahy 6, o které ví každý...

Zůstanete-li o víkendu v Praze, ať už v Dejvicích, Vokovicích, Břevnově, Bubenči či jiné části Prahy 6, ať už to bude v zimě, na jaře v létě či na podzim, a přesto budete chtít jít na dlouhou procházku se psem, pouštět draky, proběhnout se na běžkách, vykoupat se v bazénu či přírodním koupališti, nebo k tomu všemu se ještě zastavit ve výletní restauraci na pivko, pak patrně skončíte v Šárce. V místě pojmenovaném po mýtické osobě našich dějin z dob, kdy ještě žádnými dějinami nebyly.

Asi leckterého návštěvníka, který již absolvoval vlastivědu v obecné škole, napadne při procházení kolem míst pojmenovaných názvy jako „Dívčí skok“ či „Divoká Šárka“ spojitost se Starými pověstmi českými a zároveň i se samotnými národními dějinami, jakkoliv dějiny nejsou tvořeny pověstmi. Vnímavější návštěvník si všimne stručné informace na turistických rozcestnících, které informují o slovanském hradišti, ale jen málokdo si je dá do spojitosti s potácejícími se, notně omšelými cedulemi s nápisem „Archeologická památka“ a opatřenými ještě starým československým státním znakem se lvem, kterému padá na hlavu rudá hvězda, místo aby mu na ní seděla koruna. A přesto tyto zdánlivě nedůležité a zapomenuté cedule vymezují jednu z nejdůležitějších archeologických lokalit naší země, o důležitosti v rámci městské části ani nemluvě.

Šárka – původní mocenské centrum
Je to zejména jedno z nejrozsáhlejších a patrně nejdůležitějších slovanských hradišť nesoucí stejný název jako celý areál. Trojdílné hradiště, které se rozkládá na ostrožně vymezené hluboce se zařezávajícím údolím Šáreckého potoka na celém rozlehlém území sahajícím skoro až k zástavbě Vokovic, zaujímá plochu zhruba 25 hektarů. V místě zvaném Kozákova skála, které je zcela bezkonkurenčně nejlepší pro pouštění draků v celé Praze 6, se nacházela tzv. akropole, tedy jakési centrum hradiště. Akropole převyšuje ostatní terén o 20 až 30 metrů. Většina obvodu akropole je chráněna strmými skalami, pouze od severu bylo třeba vybudovat opevnění. Ke Kozákově skále se přimyká rozlehlé vnitřní předhradí, na které pak na východě navazuje vnější předhradí. Opevnění všech tří částí tvořily dřevohlinité hradby s čelní kamennou plentou z opuky. Hlavní rozkvět tohoto raně středověkého hradiště spadá do první poloviny 9. století. Především na základě rozlohy a členění celého hradiště, ale také vzhledem k nálezům luxusních předmětů, bývá hradiště považováno za hlavní mocenské centrum středních Čech, v druhé polovině 9. století postupně přejímané Pražským hradem.

Trocha historie nikoho nezabije
Přes zjevný význam byla doposud tato lokalita archeologicky zkoumána jen málo. To by zas až tak nevadilo. Co nestihly minulé a současné generace archeologů, mohou stihnout ty příští. Mohou to učinit metodami neskonale dokonalejšími a z archeologických výkopů tak vytěžit daleko více, informací o této význačné památce, než jsme toho schopni dnes. Co však vadí více je, že i ty informace, které jsou o Šárce známy (a není jich zase tak málo), se nedostanou k těm, kteří se po její půdě procházejí, venčí psy či pouštějí draky. Je to osud archeologických památek, že neškolené oko je jen těžko rozeznává od okolního terénu. Avšak k tomu, aby se to změnilo, stačí vcelku málo: na procházkové trasy umístit několik informačních tabulí osvěžených barevnými kresebnými rekonstrukcemi či fotografiemi význačných nálezů. Možná by se před nimi zastavili i ti, kteří původně šli jen pouštět draky… 

Michal Bureš

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz