www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201409.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Oslavy Dne Prahy 6: Městská část ocení osobnosti

Na chybějící přechod se stále čeká

Pelléova vila i nadále slouží kultuře

Volnočasové aktivity na zkoušku zadarmo

IV. ročník festivalu pro neposedné děti a znavené rodiče

Pochod Šárkou upozorní na domácí násilí „Šlapeme násilí na paty“

Obyvatelé Prahy 6 rozproudí život v ulicích

Technická knihovna slaví 5 let v Dejvicích, přidejte se

Běžím s AVL na Ladronce

Fotbalové kempy nadchly malé hráče

Tenisté SK Aritma Praha poprvé v I. národní tenisové lize

Premiéra filmu na Julisce odkryje slavnou historii Dukly

Ladronka: cíl unikátního závodu na podporu hendikepovaných

Bezbariérová Hanspaulka

Lidé se vyjadřovali v anketách k připravovaným projektům

Nádraží Bubeneč končí, nově vlaky zastavují v Podbabě

Policista oceněn za zásah

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Téma politických klubů

Hlasovací lístky pro říjnové volby budou na konci září

Úklid ulic začal

Rada má osm členů, zastupitelstvo dva nové kluby

Písecká brána v rekonstrukci

Vítězné náměstí průjezdné, Bělohorská má zpoždění

Prázdniny: zrekonstruovaná hřiště, nové třídy školek i opravy ve školách

Granty na zateplení školek

Bezpečně online potřetí

Autobusové výlety pro seniory pořádané MČ Praha 6

Fresh senior festival 2014

Vyšší komfort pro seniory

Venkovní posilovna nově u obory Hvězda

V Praze 6 jsou lidé se životem spokojeni

Hlasovací lístky pro říjnové volby budou na konci září

10. a 11. října se na území městské části Praha 6 konají volby Zastupitelstva Hlavního města Prahy (ZHMP) a do Zastupitelstva městské části Praha 6 (ZMČ).

Na části území se bude současně konat první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, a to pouze ve volebním obvodu č. 27, který na území m. č. Praha 6 zahrnuje Střešovice, část Hradčan, Bubenče a Sedlec. Volební místnosti a čísla okrsků jsou stejné jako v květnových volbách do Evropského parlamentu.

Oproti parlamentním volbám se v případě komunálních voleb nevydávají voličské průkazy. Volit lze pouze v místě trvalého bydliště. Pro senátní volby se sice volební průkazy vydávají, ale jejich využitelnost je minimální. Lze s nimi volit pouze v rámci stejného volebního obvodu. O voličský průkaz lze již nyní požádat písemným podáním ve dvoraně úřadu, nebo v informačních kancelářích. Žádost je k dispozici na webu Prahy 6.

Volební lístky pro všechny volby se budou distribuovat do schránek současně, a to od konce září. Lístky do obou zastupitelstev a případně do senátu budou umístěny společně v jedné obálce formátu A4. Obálky budou veliké, proto je vhodné, aby lidé zkontrolovali přístup ke schránkám, aby bylo možné lístky doručit. V případě, že lidé lístky neobdrží do tří dnů před volbami, mohou využít náhradní sadu ve volební místnosti.

Lidé by si měli včas zkontrolovat platnost průkazů totožnosti, kterými se budou u voleb prokazovat.

Právo volit do zastupitelstva obce mají též občané států Evropské unie, kteří v den voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu. K tomu, aby mohl občan Evropské unie přijít k volbám, je nutné, aby požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, pokud tak již neučinil při minulých volbách. O zápis je možno žádat kdykoli až do dvou dnů přede dnem voleb v 16 hodin, a to přímo na odboru vnitřních věcí úřadu.

O hlasy voličů se v komunálních volbách do zastupitelstva Prahy 6 uchází 16 politických stran a hnutí. Do zastupitelstva hlavního města celkem 31 stran a hnutí. Voliči kromě celých seskupení budou mít možnost vybírat křížkem jednotlivé kandidáty.

Podrobné informace na www.praha6.cz nebo na tel. 220 189 750, 755.

Informace MV ČR – Všeobecné volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu zde: www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx.

For information in English please contact us at: podatelna@praha6.cz or call 800 800 001.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz