www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201407.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Těšte se na léto I v Praze 6 jsou prázdniny zábavné

Autosedačka pro Kryštofa

Nej žáci převzali ocenění

Divadlo i hudba na Hanspaulce bavily

Excelentní jazykovky jsou tři

V kavárně Potrvá jdou s módou

Archa opět v Dejvickém

Kdo jsem.

Soutěž studentských kapel na Ladronkafestu začíná Výzva pro všechny studenty – hudebníky

„Na letadla zblízka“ tentokrát i s formulemi

Kadeti z Kotlářky vybojovali stříbro

Cyklozávody na Markétě

Dukla skončila sedmá, Pospěch třetí mezi střelci

Známý tvůrce dětských knih slaví 90 let

Vzpomínka na generála

Společenský večer pomáhal

Aplikaci pro hendikepované pokřtili The Tap Tap při koncertě

Nové atrakce na Petynce jsou v provozu

Pohár Prahy 6 i Amos tour mají své vítěze

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Dodatečné zápisy do školek jsou v srpnu

Parkovací zóny zkušebně již na podzim

V Břevnově začala oprava tramvajové trati, zastávka U Kaštanu zůstává zachována

Téma politických klubů

Chodníkový program běží i v létě

Dědina bude mít moderní sportoviště

Nejtišší dopravce poosmé

Puškinovo náměstí má básníkovu sochu

Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

Historická Písecká brána se opravuje

Kolem nových stanic metra se pracuje na povrchových úpravách

Tréninky pétanque pro seniory pokračují

Kurzy pro seniory

DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

Krátce

Excelentní jazykovky jsou tři

Titul Excelentní jazyková škola pro nadcházející školní rok obhájily tři základní školy, ZŠ Hanspaulka, Emy Destinnové a ZŠ Červený vrch. Titul, který školám uděluje městská část, je spojen s možností čerpání grantu až 100 tisíc korun na rozvoj jazykového vzdělávání.

Žáci jazykových škol pravidelně sbírají ceny na jazykových soutěžích. ZŠ Emy Destinnové uspěla v 10. ročníku celopražské jazykové soutěže s názvem Evropou křížem krážem. V konkurenci jazykových škol a víceletých gymnázií žáci soutěžili v poslechu, čtení, psaní, mluvení a hráli krátkou scénku. „Soutěže se naše škola účastnila již po čtvrté a naši žáci byli opět úspěšní. V kategorii mladších ročníků jsme získali dvakrát 2. místo, kategorie 6. a 7. tříd a 8. a 9. tříd soutěž vyhrála, a to jako jediní s plným počtem získaných bodů,“ uvedl ředitel školy Ota Bažant. Žáci z Destinnové dokázali zvítězit i v dalších soutěžích v anglickém jazyce Handy Dandy pro 5. třídy, v krajském kole soutěže Teen achievers in Prague získali žáci 2. a 3. místo.

V německé jazykové soutěži Deutsch macht Spaβ skončili sedmáci třetí. Zvítězit se podařilo i žákyni 9. třídy ve španělské jazykové soutěži. „Tyto výsledky svědčí o dobré připravenosti žáků naší školy a kvalitě učitelů anglického jazyka. Angličtina se na naší škole vyučuje již od 1. třídy, a to v rozsahu až 4 hodiny týdně, což umožňuje program „Jazyková šestka“ realizovaný MČ Praha 6,“ vysvětluje ředitel Bažant. Od první třídy se vyučuje výtvarná výchova v angličtině, od 6. ročníku se děti mohou věnovat druhému cizímu jazyku, a to až 4 hodiny týdně. Od 8. ročníku si děti mohou v rámci výuky volitelného předmětu vybrat třetí cizí jazyk, a to v rozsahu 2 hodiny týdně.

Excelentní jazyková škola musí mít v nabídce výuku alespoň čtyř jazyků, vyučovat jeden z předmětů v cizím jazyce, nabízet výjezdy žáků na jazykové pobyty do ciziny, na škole musejí vyučovat rodilí mluvčí a škola má mít svoji partnerskou školu v zahraničí. Podmínkou je též umístění mezi nejlepšími 20% škol testovaných SCIO testy z angličtiny v rámci celostátního srovnání.

Ředitel ZŠ E. Destinnové převzal ocenění Excelentní škola.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz