www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201407.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Těšte se na léto I v Praze 6 jsou prázdniny zábavné

Autosedačka pro Kryštofa

Nej žáci převzali ocenění

Divadlo i hudba na Hanspaulce bavily

Excelentní jazykovky jsou tři

V kavárně Potrvá jdou s módou

Archa opět v Dejvickém

Kdo jsem.

Soutěž studentských kapel na Ladronkafestu začíná Výzva pro všechny studenty – hudebníky

„Na letadla zblízka“ tentokrát i s formulemi

Kadeti z Kotlářky vybojovali stříbro

Cyklozávody na Markétě

Dukla skončila sedmá, Pospěch třetí mezi střelci

Známý tvůrce dětských knih slaví 90 let

Vzpomínka na generála

Společenský večer pomáhal

Aplikaci pro hendikepované pokřtili The Tap Tap při koncertě

Nové atrakce na Petynce jsou v provozu

Pohár Prahy 6 i Amos tour mají své vítěze

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Dodatečné zápisy do školek jsou v srpnu

Parkovací zóny zkušebně již na podzim

V Břevnově začala oprava tramvajové trati, zastávka U Kaštanu zůstává zachována

Téma politických klubů

Chodníkový program běží i v létě

Dědina bude mít moderní sportoviště

Nejtišší dopravce poosmé

Puškinovo náměstí má básníkovu sochu

Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

Historická Písecká brána se opravuje

Kolem nových stanic metra se pracuje na povrchových úpravách

Tréninky pétanque pro seniory pokračují

Kurzy pro seniory

DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

Krátce

Parkovací zóny zkušebně již na podzim

Praha 6 je opět o něco blíž v zavedení parkovacích zón placeného stání. Hlavní město po desetiletém naléhání šestkové radnice slibuje zavedení pilotního provozu letos na podzim.

S návrhem hlavního města se v červnu seznámili zastupitelé Prahy 6. V Praze 6 se jako první počítá se zavedením rezidentní, návštěvnické a smíšené oblasti v centrální části Dejvic, Bubenče i části Hradčan. „Hlavní město nám představilo pilotní projekt, který počítal se zaváděním zón jen v malé oblasti. Praze 6 se ale podařilo dohodnout zvětšení tohoto projektu na oblast ulic Tychonovy, Badeniho, okolí Písecké brány a ulice Mariánské hrady,“ uvedl místostarosta Prahy 6 Jan Záruba, zodpovědný za oblast dopravy. „V tuto chvíli také platí, že zóny by měly být zavedeny u obou stanic metra A – Dejvická, Hradčanská a na území mezi ulicemi Svatovítská, Čs. armády a Pelléova,“ upřesnil.

Zóny placeného stání budou nabízet modrou rezidentní, oranžovou návštěvnickou a fialovou „smíšenou“ zónu. Ta na jednu stranu zvýhodní rezidenty, ale na druhou stranu umožní parkování i návštěvníkům městské části.

Se zavedením zón Praha 6 souhlasí, pokud zóny budou mít potřebný efekt. „Chceme, aby byli zvýhodněni všichni občané Prahy 6, aby se zlepšily podmínky pro parkování rezidentů a aby zóny nezhoršily prostředí pro obchod a služby,“ sdělil místostarosta Záruba. Všichni občané městské části Praha 6 proto musejí mít možnost pořídit si parkovací kartu, i když nebudou přímo v oblastech, kde v první fázi parkovací zóny budou platit.

Zřizovatelem nového systému zón je hlavní město Praha, které bude příjemcem i všech tržeb z provozu zón. Správu bude zajišťovat TSK.

Definitivní zavedení zón je plánováno na jaro 2015. Návrh hlavního města počítal nejprve se zavedením I. etapy v centrální části Dejvic, Bubenče a Hradčan a teprve ve II. etapě do roku 2018 s jejich rozšířením. „Podařilo se nám vyjednat, že vše bude zahrnuto už do první etapy a zóny se rozšíří současně u nově vznikajících stanic linka metra a v oblasti Břevnova tak, aby byly funkční současně se zprovozněním prodloužené trasy metra A,“ oznámil Záruba.

Cenu parkovací karty bude určovat Rada hl. m. Prahy. Možnost kartu využívat budou mít všichni občané s trvalým bydlištěm v Praze 6. Kartu pro vůz získá i šestkový rezident, který doloží, že vůz přidělený zaměstnavatelem využívá i k soukromým účelům.

Modrá zóna – rezidentní

Po–Pá 8–20 hod.

Vozidla s platným parkovacím oprávněním pro rezidenty.

Fialová zóna – smíšená

Po–Pá 8–20 hod.

Možnost zaplatit v parkovacích hodinách nebo vozidla s platným parkovacím oprávněním.

Oranžová – návštěvnická zóna

Po–Pá 8–20 hod.

Možnost zaplatit v parkovacích hodinách krátkodobé parkování max 2 hod nebo vozidla s platným parkovacím oprávněním.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz