www.praha6.cz
email

Šestka gratuluje jubilantům a přeje pevné zdraví

Obdivuhodných 103 let oslavila v dubnu paní Marie Velingerová, která žije v domě s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici. Popřát pevné zdraví ji v dubnu přišel radní pro sociální oblast Petr Ayeboua.

Unikátem mezi jubilanty z Prahy 6 je 102letá Anastázie Horáková, která žije sama nedaleko Písecké brány. Je stále v neobyčejné kondici, a tak si pro gratulaci přišla na radnici, kde ji přivítala starostka Marie Kousalíková. Paní Anastázie je ve svém úctyhodném věku vzorem skromnosti, střídmosti a ohleduplnosti. Během setkání pobavila přítomné tím, že hůlku, se kterou přišla, má jen proto, že se to nosí. Vyprávěla, jak jezdí tramvají na nákup do Podbaby nebo jak před Velikonocemi shání dobré rozinky, aby mohla upéct mazance.

Během dubna oslavilo 100 a víceleté narozeniny celkem šest občanů Prahy 6.

Marie Velingerová oslavila 103 let.

Oldřich Novák oslavil 102 let, se svojí ženou Helenkou letos oslaví 75 let společně strávených v manželství.

Vitální Anastázie Horáková oslavila 102 let na návštěvě u paní starostky Kousalíkové.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz