www.praha6.cz
email

Výlety pro seniory pořádané Městskou částí Praha 6

Zájemci se mohou přihlásit k účasti na vybraném zájezdu na Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 6 u pí. Michaly Tiché, tel. 220 189 666.

Závazné přihlášky budou přijímány do obsazení kapacity autobusu. Účastník zájezdu uhradí před odjezdem poplatek 150 Kč (v případě dražších vstupů do jednotlivých objektů, uhradí odpovídající výši poplatku). MČ Praha 6 poskytuje zdarma dopravu a průvodce.

14. 5. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – RATIBOŘICE
Odjezd: v 7.00 hod. od budovy radnice
Návrat: 19.30 hod.
Prohlídka zámku a zámeckého parku, procházka historickým náměstím, odpoledne návštěva Babiččina údolí. Účastnický poplatek: 160 Kč

15. 5. ZNOJMO – VRANOV NAD DYJÍ
Odjezd: v 6.30 hod. od budovy radnice
Návrat: 20 hod.
Procházka historickým Znojmem, odpoledne prohlídka zámku Vranov nad Dyjí, původně hradu z 13. století, stojícího na strmém skalnatém ostrohu.

22. 5. KLODSKO – KUDOWA ZDROJ
Odjezd: v 7.00 hod. od budovy radnice
Návrat: 19.30 hod.
Zastávka na tržišti v Kudowě Zdroji, prohlídka městečka, návštěva historického Klodska.

27. 5. BROUMOV – POLICE NAD METUJÍ/BUKOVICE
Odjezd: v 7.00 hod. od budovy radnice
Návrat: 19 hod.
Prohlídka benediktínského kláštera v Broumově, nejstaršího dřevěného kostela a vyhlídkové místo „Hvězda“.

17. 6. BAVORSKÝ LES – PASOV
Odjezd: v 7.00 hod. od budovy radnice
Návrat: 20 hod.
Stezka v korunách stromů“, chůze po bytelné konstrukci je bezpečná. Procházka historickou částí Pasova.

24. 6. ČASTOLOVICE – KOSTELEC NAD ORLICÍ – DOUDLEBY
Odjezd: v 7.00 hod. od budovy radnice
Návrat: 19 hod.
Častolovice renesanční zámek v majetku Diany Šternberkové. Procházkou anglickým zámeckým parkem přechod do parku zámku Kostelec nad Orlicí – prvně a nově zpřístupněný zámek hrabat Kinských, jeden z mála empírových zámků u nás. Doudleby nad Orlicí – zámek hrabat z Bubna z konce 16. století. Účastnický poplatek 160,- Kč.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz