www.praha6.cz
email

Lovci perel na Hanspaulce

Od začátku února se mohou děti ve školní knihovně ZŠ Hanspaulka stát lovci perel. Perly získávají v celoroční hře, která podporuje u dětí zájem o čtení a rozvíjí prvky čtenářské gramotnosti.

Na začátku února se více než stovka knih ve školní knihovně proměnila v perlorodky a stále přibývají další, tak jak knihovnice, a nově i děti, připravují otázky k dalším knihám. Kdo po přečtení knihy – perlorodky odpoví správně na připravené otázky, může si vybrat perlu. Ulovené perly visí na šňůrkách označených vlastnoručně vyrobenými vizitkami a děti sledují, kolik perel mají kamarádi a přepočítávají, kdo má perel nejvíce.

„Zájem o soutěž mají hlavně mladší čtenáři. Od začátku února již děti ulovily 136 perel. Nejpilnější čtenáři již přečetli více než 15 knih. Rodiče si soutěž pochvalují,“ říká Ludmila Čumplová. Ve hře se uplatní všechny děti, protože nejde o rychlost, ale o výdrž. Hlásí se i prvňáčci, kteří chtějí dát mamince pod stromeček náhrdelník z vlastnoručně vyčtených perel. Soutěž bude vyhodnocena v prosinci a nejlepší čtenář získá skutečnou perlu. Věcnými cenami budou odměněni i další dobří čtenáři.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz