www.praha6.cz
email

O Velikonocích nepojede metro A v celé trase

Pražský dopravní podnik o Velikonocích obousměrně přeruší provoz metra A na celé trase od stanice Dejvická až po Depo Hostivař.

Metro se zastaví v pátek 18. dubna odpoledne a znovu se rozjede podle jízdních řádů v úterý 22. dubna ráno. Důvodem výluky jsou opravy výhybek a výměna pražců.

Náhradní dopravu zajistí vybrané tramvajové linky, včetně nově zařazené linky X–A.

Trasa některých autobusových linek bude po dobu výluky prodloužena do zastávek Hradčanská, Želivského a Strašnická.

Výluka metra 18. 4. od 18 hod. do 22. 4. 03 hod.

❐ náhradní dopravu zajistí vybrané tramvajové linky 5, 11, 22 a 26, budou všechny spoje prodlouženy k Nádraží Hostivař

❐ náhradní tramvajová linka XA v trase Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní divadlo – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Flora – Želivského – Strašnická – Nádraží Strašnice

❐ autobusy linek 107, 119 a 147 prodlouženy z Dejvické na Hradčanskou

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz