www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201403.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

Pelléovka hledá nového nájemce Galerie Anderle ve vile končí

Světový den ledvin 13. 3. 2014 Nechte se vyšetřit zdarma

Vietnamský večer v Písecké bráně

Mensa ČVUT jde do rekonstrukce, prodejna potravin končí

Dejvický kampus bude výkladní skříní ČVUT i Prahy 6

Seriál Šestky: Nekuřácké kavárny

Vyléčená káně se vrátila do Šáreckého údolí

Památkové granty pomáhají udržovat historické objekty

Soutěž ve sběru starých počítačů a notebooků

Dejvické divadlo objevuje Kafku

S+H uvádí novou premiéru Jak s Máničkou šili všichni čerti

Představitelé radnice se pozdravili s čestnými občany

Chcete oslavit výročí svatby v obřadní síni? Přihlaste se na radnici

Oprava železnice i stavba nové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků

Vnitroblok s ruinou se promění v park

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Prodeje bytů pokračují

Zastupitelé jednali o Jenerálce

Populace stárne, Praha 6 by chtěla vytvořit seniorům Dům služeb

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Pojďte tvořit společně

Granty na prevenci

Sociální granty znají příjemce

Do škol se opět hlásí více prvňáků

MŠ Arabská proměňuje zahradu díky příspěvku nadace

Pokuty za zbourání domu v památkové zóně

Vítání dětí v Písecké bráně - Chlapců bylo víc než děvčat

Památkové granty pomáhají udržovat historické objekty

Praha 6 i letos přispěje grantem na podporu památkově významného objektu. Grant se vypisuje od roku 2008. Městská část tak již finančně přispěla například na obnovu Jurkovičovy nebo Suchardovy vily.

Praha 6 na svém území zahrnuje část Pražské památkové rezervace, Památkové rezervace Ruzyně, památkové zóny a kolem sto padesáti nemovitých kulturních památek. Průběžné udržování těchto historických objektů je nezbytnou podmínkou pěkného vzhledu. Praha 6 proto chce finanční spoluúčastí motivovat vlastníky nemovitostí, aby tyto objekty opravovali a udržovali. Grantové řízení pro letošní rok bude vyhlášeno v polovině března a přijímání žádostí bude ukončeno na konci května. Podrobnosti zájemci naleznou na webu Praha6.cz i v informačních kancelářích úřadu.

V minulém roce Praha 6 přispěla na obnovu památkově chráněného objektu venkovské usedlosti na Starém náměstí v Ruzyni, která je součástí území vesnické památkové rezervace. Záměrem vlastníka je postupně opravit a stabilizovat stávající chátrající objekty venkovské usedlosti. V loňském roce byla díky příspěvku 200 tisíc z rozpočtu městské části opravena hlavní vjezdová i prostřední brána, stabilizována kůlna pro kočár a stabilizovaly se základy východního štítu stodoly.

Praha 6 měla přispět i na opravu opukové ohradní zdi u Větrného mlýna Větrník. Majitel ale žádost vzal zpět a částka sto tisíc korun byla vrácena zpět do rozpočtu.

V roce 2012 Praha 6 přispěla 150 tisíci korunami na úpravu sklepních prostor Suchardovy vily ve Slavíčkově ulici a pomohla k založení lapidária Suchardových skulptur. V minulosti byl poskytnut příspěvek na výměnu střešní krytiny na mansardách dvojvily známé jako Stachova a Hoffmannova dvojvila, postavené na začátku minulého století dle návrhu architekta Josefa Gočára v sousedství Písecké brány. Nejvyšší příspěvek ve výši 900 tisíc korun věnovala Praha 6 na obnovu Jurkovičovy vily, kterou pro JUDr. Jana Náhlovského navrhl roku 1907 Dušan Jurkovič. Obnova objektu a zahrady, včetně altánu, významně přispěla k utváření kvality vilové čtvrti na území Prahy 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz