www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201402.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Tunel Blanka: práce stojí už 60 dní, otevře se v létě?

Parky ozdobí nové pomníky, připomenou osobnosti i události

Strážníci darovali krev

Z deníku Městské policie v Praze 6

Hasiči bourali cestou k nehodě

Dvě výročí v Semaforu

6. – 23. 2. Olympijský park Soči – Letná 2014

Kouzla a zázraky na Ořechovce

Příměstský fotbalový kemp pro děti

Mapa Pražské památkové rezervace zdarma

V Tatranu cvičí i miminka

Kola pro Afriku

Dukla točí vlastní dokument o legendárním klubu

Přátelské setkání s velvyslanci

Petr Konvalinka novým rektorem ČVUT

Odstranění budov v areálu bývalého hotelu Praha začalo

Kulturní centrum Kaštan pokračuje v zavedených kolejích

Stará budova lázní na Julisce omlazena po generální rekonstrukci

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Sněhová pohotovost a úklid sněhu

Čekání na parkovací zóny se krátí, někde by měly být již v polovině roku

Praha 6 zve na výstavu v Písecké bráně pARTneři Bayreuth – Praha 6

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Piano na letišti

V Praze 6 se testoval elektrobus

SMS InfoKanál: městský rozhlas do kapsy

FS ČVUT udělila medaile

O zápisech do mateřských škol a předškolním vzdělávání s radním pro školství Ondřejem Balatkou

Zápisy umožní vybrat tu správnou školku

Výstava účastníků fotografického kurzu ve Skleňáku

Interní oddělení na Strahově nově nabízí ošetřovatelská lůžka

Sto let oslavila 23. ledna paní Věra Kropáčková

Nejkrásnější vánoční stromeček

Odstranění budov v areálu bývalého hotelu Praha začalo

Vlastník areálu bývalého hotelu Praha, kterým je skupina PPF, získal v lednu pravomocný souhlas sodstraněním budov na těchto pozemcích. Přípravné práce na demolici objektů již začaly.

Odstraněním budov byla pověřena společnost APB Plzeň. Ta zvolila moderní technologii „rozstříhání“ objektu speciálními stavebními stroji. Tato technologie umožňuje rychlý postup prací, její použití eliminuje hlučnost a prašnost a zcela nahradí dříve používané odstřely.

Bývalý hotel Praha společnost PPF převzala ve stavu, kdy byla odvezena nebo zničena předchozími vlastníky velká část vybavení interiérů. Vrámci přípravy na odstranění budov jsou nyní demontovány rozvody všech sítí a azbestové konstrukce, staví se protihlukové stěny apod. Na pozemku se buduje provizorní panelová cesta, po které se bude dopravovat materiál směrem kulici Evropská a provoz stavebních strojů se tak vyhne vilové zástavbě. Práce budou probíhat pouze v pracovní dny od 7.30 do 18 hodin.

Pravidelná měření hladiny hluku a prašnosti sledují dodržování přísných hygienických norem. Snahou zhotovitele je minimalizovat vliv prací na život lidí vsousedství areálu, kčemuž slouží řada opatření. Okolo budov budou postaveny na exponovaných místech protihlukové stěny. Při demolici bude použita velká gumová plachta zavěšená na jeřábu, která zabrání odlétávání částic a bude sloužit i jako protiprachová bariéra. Plachta bude posunována dle postupu demolice. Pracoviště bude kvůli minimalizaci šíření prachu dostatečně kropeno vodou.

Na pozemku zasaženém demolicí je celkem 329 vzrostlých stromů, které zůstanou zachovány, s výjimkou tří, jež nelze z technických důvodů zachránit. Po odstranění budov budou dokončeny terénní parkové úpravy. Vzniklé jámy zaplní vhodný materiál a vrchní vrstvu bude tvořit kvalitní zemina. Parkové úpravy počítají s vysázením nových dřevin.

Na větší část pozemku, který nyní opanuje budova hotelu Praha, se vrátí park. V dolní části areálu je plánována výstavba budovy základní školy a gymnázia Open Gate. Soukromý park bude přístupný studentům této školy. 

 

Budoucí vzhled areálu hranice území

Více informací kprůběhu prací je k dispozici na www.parkmistohotelu.cz. Dotazy kdemolici je možné posílat také e-mailem na demolicehotelu@ppf.cz a zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 101 193.

V polovině ledna občané Hanspaulky obdrželi informační leták společnosti APB Plzeň spopisem plánovaných prací.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz