www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

Divadelní představení pro seniory

V Zelené učebně pozorují počasí i ptactvo

Pobavte a pomáhejte na Vánočním Bazáááru

Nadace Muzeum Stanislava Suchardy

DD se zapojilo do Noci divadel, uvede krátké hry o politice

Ořechovku rozesmějí Lháři

Výstava Popmusea připomíná zlaté časy hudební publicistiky

Střešovický Tatran nabízí víc než sport

Nejlepší ženský curling hrají v Sokole Liboc, touží po olympiádě

Armádní vrcholový sport slaví 65. výročí výstavou o historii Dukly

Slavný vědec Wichterle se narodil před 100 lety

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Medaile na Hradě převzali i čestní občané Prahy 6

Nové předvánoční zájezdy

Dvojjazyčná výuka klade na děti větší nároky

„Marjánka pro seniory“ od listopadu pokračuje

Podzimní prohlídky významných vil pro seniory

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby v Praze 6: vysoká volební účast a orientace k pravici

Největší čertí slet v Praze 6

Funkce a barva Adolfa Loose v Galerii chodník

Praha 6 si zástavbu v okolí Džbánu nepřeje

Stahujte si „Šestku“ do mobilu

Sněhová pohotovost začíná

Praha 6 vymáhá zpět své peníze

Druhý mimořádný komplexní úklid ulic sídliště Baba

Tramvajová trať v Břevnově se bude kompletně opravovat

Setkání s občany Vokovic

Svůj mezinárodní den slavili senioři sportem

U Písecké brány lidé oslavili vznik ČSR před 95 lety

Podzimní kulturní nabídka může oslovit každého

Benefiční večer Domova svaté Rodiny

Benefiční večer Domova svaté Rodiny se konal v říjnu v Písecké bráně a na konto domova přinesl 11 tisíc korun. Díky vybrané částce se může uskutečnit přestavba koupelny na oddělení Václav, která tak bude bezbariérová.

Večerem provázela patronka domova herečka Kamila Špráchalová. Účinkující kapela Ora pro nobis pod vedením Oldřicha Janoty a duo Diana Weinertová & Josef Sanitrák vystoupili bez nároku na honorář a o občerstvení se postarala kavárna cukrárna Šlágr z Prahy 10 a dobrovolníci.

Prostorem brány zazněly rozverné melodie i meditativní texty a uprostřed večera proběhla dražba fotografie, kterou domovu věnoval její autor Jiří Feist. Vydražena byla za 3.500 Kč. Vstupné bylo dobrovolné a hosté si mohli zakoupit výrobky z terapeutických dílen.

Náklady na přestavbu koupelny jsou 8 tisíc korun, zbylé finance budou použity na nutnou rekonstrukci oken v Liboci. Ředitel Domova Tomáš Biňovec říká: ,,S podporou nadací i drobných dárců se pouštíme do této akce, která už nesnese odkladu. Kromě energetické úspory se zvýší kvalita ubytování klientů za zdmi staré kamenné budovy bývalé libocké školy. Všem dárcům upřímně děkujeme a přes omezené prostředky doufáme, že rekonstrukce bude moci v další etapě pokračovat i v příštím roce.“. Příspěvky domovu lze posílat na darovací účet vedený u Komerční banky: 10006-242242061/0100, VS: 6666

Fotografie Jiřího Faista byla vydražena v rámci benefičního večera ve prospěch Domova svaté Rodiny. Domov se stará převážně o mentálně postižené klienty.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz