www.praha6.cz
email

Celoživotní práce je vniveč…

Jedním z nemála obyvatel Sedlce, kterým povodeň zaplavila a zničila dům , je Václav Ryšan. Jeho zahrada, sklep, dům, dílna, králíkárna, podobně jako u jeho sousedů, připomínají spoušť po náletu. Tak jako mnozí jiní, i on si „svoji“ povodeň prožil přímo v domě, protože se domníval, že voda se nedostane výš než do sklepa.

Jak sám říká, jednu povodeň v Sedlci již zažil o něco dál, v domku svých rodičů v roce 1940. Tehdy ale voda zdaleka nedosáhla takové výše jako v uplynulých dnech.

„Bydlel jsem o něco dál než dnes a voda tam ve svém nejvyšším stavu dosáhla toho, co by dnes byla v našem domě tak maximálně úroveň sklepa, možná ani to ne. Když nám bylo řečeno, že se hladina zvedne ještě tak asi o dva metry, ptal jsem se na průtok. Tehdy říkali asi 2500 kubíků. Udělal jsem si přibližný odhad, protože řeku znám, a říkal jsem si: no tak vím, kam až to půjde, a počítal jsem tak někam k plotu. A přišel jsem se podívat v noci a vidím: voda je už za vrátky. Za dvě hodiny jsem se přišel podívat znovu, a voda už byla za horním schodem! Druhý den ráno jsem viděl, že je zle. Vodu jsme měli za okny. A v domě do výšky 1,50 metru!“ říká smutně pan Ryšan a ukazuje čáru na zdi, kterou si zde nakreslili a zapsali i datum. Jeho syn stejně jako dobrovolníci, kteří pomáhají zatopeným obyvatelům, v tu chvíli usilovně vynášejí věci ze sklepení, syn postupně strhává z podlahy linoleum. Mimochodem jak práci dobrovolníků, tak i komunikaci s úřadem si pan Ryšan velmi pochvaluje. „Úřad se snaží maximálně, jak může,“ říká. Nicméně smutek na tváři je přesto stále patrný.

„Vidíte,“ ukazuje na vysoušeč v jednom z pokojů, „jak to šlo, začali jsme co nejrychleji omývat zdi a nyní tady v tom pokoji vysoušíme. Momentálně odčerpávám také vodu ze studně. Jsem rád, že žena byla natolik prozíravá, že s dcerou vynosily alespoň oblečení do patra, protože jinak nezbylo nic. Všechno je na vyhození, všechno v háji. Celoživotní práce, kterou jsem do domu vložil… všechno je vniveč. Ale, na druhou stranu, žijeme… Jsou lidé, kteří jsou na tom ještě hůř. Tady v sousedství jsou snad i domy určené k demolici, spousta domů na druhém břehu byla úplně nová a je to všechno pryč. Dokonce jsem viděl naproti i praskat skálu, tak nevím jestli nespadne. Ekonomicky bych celou situaci přirovnal k válce. Je to prostě strašný,“ uzavírá své vyprávění s povzdechem pan Ryšan.

Situace po povodních je přirovnávána ke stavu po válce.

 

Policisté a strážníci spolu s místostarostou Tomášem Chalupou zajišťovali přístup do domů jejich obyvatelům a zároveň kontrolovali, aby se do oblastí nedostaly nepovolané osoby.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz