www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201310.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Tramvaje po Evropské stále nejedou, může za to opožděná stavba

Radnice nabízí školákům testování těla

Na místě hotelu Praha bude školní park

Opravený dům s pečovatelskou službou nabízí volná místa

Spolek živnostníků organizuje sběr dat pro aukci energií

Ladronkafest vyrovnal návštěvnický rekord

Hanspaulkou znělo blues a bigbít na počest Houtyše

Pražská 50 psala již 15. ročník

Tým baseballu Kotlářka letos ve finále extraligy

Dejvické El Niňo trénuje na nových stolech

Špičkový chirurg, fenomenální překladatel a známý diplomat jsou čestnými občany Prahy 6

Břevnovské schody ožily

Prohlídka Müllerovy vily zdarma pro seniory Prahy 6

Sokol Hanspaulka má nové komfortní šatny

Barevnou tramvaj navrhli studenti Gymnázia Nad Alejí

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Volby do PS parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013

V bazénu na Červeném vrchu se už zase plave

Nová MŠ Meziškolská už stojí

Praha 6 opraví další obecní domy v Břevnově

Radnice nabízí zdarma odpolední aktivity pro děti

Končí oprava na Větrníku

Rizika internetu vysvětlí rodičům přednášky

Učitelé převzali ocenění

Cestující si mohou vyzkoušet nové sedačky

Mobilní sanitka je k dispozici až do jara

Radnice zástavbu kolem Džbánu nepodpoří

Nalaďte se na Rádio Ořechovka

Volby do PS parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 25. a v sobotu 26. října. V pátek jsou volební místnosti otevřeny od 14 hodin do 22 hodin. V sobotu mohou lidé přijít volit od 8 do 14 hodin.

Na území městské části Praha 6 je 104 volebních okrsků. Adresu volební místnosti i číslo okrsku bude mít každý volič uvedené na samolepícím štítku obálky s volebními lístky, které obdrží do schránky. Roznos volebních lístků trvá do 24. října, tedy ještě den před zahájením voleb. Pokud do této doby lidé hlasovací lístky do schránek nedostanou, získají je přímo ve volební místnosti. Pro zdařilý roznos lístků by měli majitelé domů zkontrolovat označení budovy číslem určeným hlavním městem Prahou, což je jejich povinnost.

V rámci hlavního města kandiduje do Poslanecké sněmovny parlamentu méně stran a politických hnutí, než v celé ČR. Čísla hlasovacích lístků proto nejdou přesně za sebou, chybět budou ty, jejichž strany v Praze nekandidují. Pravidla hlasování jsou součástí obálky s lístky. Volič vybírá pouze jediný hlasovací lístek jednoho politického subjektu, v jehož rámci lze zakroužkovat maximálně čtyři preferenční hlasy.

Ve volebních místnostech se voliči prokazují občanským průkazem nebo cestovním pasem. Lidé, kteří plánují volit mimo místo trvalého bydliště, mohou volit jen s voličským průkazem. Pokud již mají průkaz vystaven, a přesto volí v místě trvalého bydliště, musejí se i tak prokázat tímto průkazem, jinak odvolit nemohou. Pozor, průkaz neztraťte, duplikáty voličských průkazů nelze vystavit!

Jak získat voličský průkaz:

❐ Doručit úřadu písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do pátku 18. 10. 2013 a uvést, na jakou adresu má úřad voličský průkaz zaslat, nebo si jej přijít osobně vyzvednout. Žádosti, podané za splnění zákonných podmínek elektronicky či datovou zprávou, mají stejnou platnost.

❐ Osobně podat žádost v budově úřadu (nebo v některé informační kanceláři) a uvést, na jakou adresu má úřad voličský průkaz zaslat, nebo si jej po 10. 10. 2013 vyzvednout osobně v budově Úřadu m. č. Praha 6, Čs. armády 23, případně využít formulář se zmocněním pro jinou osobu k vyzvednutí

❐Osobně: od čtvrtka 10. 10. do středy 23. 10. (Po + St 8–18 hod., Út + Čt 8–15 hod., Pá 8–12 hod., poslední středu končí výdej v 16 hod.) ve dvoraně budovy Úřadu m. č. Praha 6, Čs. armády 23.

Voličský průkaz bude rovnou na místě vydán, a to pouze oprávněnému voliči po předložení průkazu totožnosti. Nikoli pro manžela, nebo rodiče, nebo jinou třetí osobu, pokud nebude od ní mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Od 10. 10. se budou zasílat voličské průkazy těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu uvedenou v žádosti.

Přenosné schránky

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, lze požádat úřad o možnost hlasování mimo volební místnost prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v rámci příslušného okrsku. Požádat o ni lze kdykoli před volbami i v jejich průběhu na tel. 220 189 755, 757 nebo na mailu fmatejovic@praha6.cz nebo msubertova@praha6.cz.

Vše o volbách na praha6.cz/volby_ps.html v sekci VOLBY 2013.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz