www.praha6.cz
email

Gratulace jubilantům

Božena Svobodová, Jan Hlaváč, Marie Březinová

Božena Svobodová z šestkové části Hradčan oslavila v rodinném kruhu ve společnosti svých dvou dcer, neteří a jejich rodin v červenci krásné 100 narozeniny. Takový věk by jí ovšem nikdo nehádal, díky jejímu skvělému myšlení a vyjadřování.

Paní Božena celý život miluje knihy, v knihkupectví se vyučila a pracovala ve státním podniku Knižního velkoobchodu. Žije v rodinné vile, kterou si roku 1912 postavili na pozemcích bývalé bašty sv. Jiří nedaleko Písecké brány s manželem Antonínem Svobodou, synem ministerského rady. Jejich dům se záhy zaplnil knihami, které celá rodina milovala. Dokud jí zrak sloužil, paní Božena nejraději četla a asi právě díky tomu si zachovala tak jasnou mysl do vysokého stáří.

Jan Hlaváč oslavil 1. srpna  sté narozeniny v Domově pro seniory Elišky Purkyňové, kam se před osmi lety po úraze a operaci přistěhoval za bratrem, který již služeb domova využíval. Přistěhováním do Domova EP se stal občanem Prahy 6. K narozeninám dostal Jan Hlaváč od svých dětí a vnuků dárek, který si jako milovník letadel již dlouho přál –vyhlídkový let z jednoho malého letiště u Berouna.

Jan Hlaváč

11. srpna 2013 oslavila 102 let paní Marie Březinová. Ještě vloni jí přišel místostarosta Petr Ayeboua pogratulovat do Domova sv. Karla Boromejského. Letos ji již mohl  navštívit u příbuzných v Suchdole, kam se záhy vrátila. Paní Březinová žila až  donedávna sama na Dědině, kde se o sebe starala sama s pomocí hodných sousedů. Jediný syn Jan žije i s rodinou od roku 1968 v Kanadě.

Marie Březinová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz