www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201307.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Festivalová hudba ovládla Prahu 6

Litovicko-Šárecký potok je po rekonstrukci delší

Divadlo S+H hrálo pro sluchově postižené děti

Nová výstava v galerii Anderle

Zapomenutý abstrakcionista v letohrádku

Kdyby 1000 klarinetů v Semaforu

Slepá skvrna v NTK

Pozorování letadel z OC Šestka dalekohledem

Stolní tenisté z Dejvic poosmé Mistry ČR

ZŠ nám. Svobody 2 je držitelem mistrovského titulu v házené

Deštivý Odložilův memoriál přinesl skvělé výkony

Knihovna v létě prodlužuje lhůty

Střešovický patriot Václav Jágr dokončil „svůj poslední film“

Libor Pešek oslavil 80

20. společenský večer Prahy 6 pomáhal potřebným

Sportujeme v každém věku. Přidejte se.

V Břevnově vyrůstá vánoční strom

Prahu 6 zalila velká voda

Rozloučení po 40-ti letech

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 koupila pozemek pro LDN

Účty za rok 2012 sečteny

Vítězné náměstí nové regulace nepotřebuje

Prázdniny v Praze 6 budou bez tramvají

Lidé se zajímali o osud hotelu Praha

Hřiště nechceme, rozhodli si lidé na Petřinách

Memorandum mezi Prahou 6 a FTVS UK nabízí nové možnosti sportování

Úspěšní žáci jsou i ti, co se starají o druhé

Excelentní jazykové školy jsou již tři

Mateřské školy mají zrekonstruované zahrady

Pohár Prahy 6 i Amos tour prověřily zdatnost dětí

Senioři z Prahy 6 ovládli štafetu

625 podpisů do boje proti šmejdům

Písecká brána patřila celý den seniorům

Festivaly na Praze 6

Litovicko-Šárecký potok je po rekonstrukci delší

Litovecko-Šárecký potok, který se vine Šáreckým údolím, je pročištěný, o tři čtvrtě kilometru delší, přibyly lávky a malé tůňky. Prodloužení po­toka a vytvoření 14 malých vodních ploch je výsledkem revitalizace, kterou provedlo na svých pozemcích hlavní město Praha v rámci projektu Potoky pro život. 

Od podzimu do jara byl potok revitalizován na třech lokalitách, a to Že­žulka, Zlatnice a Jenerálka. V lokalitě Žežulka byl postupem času potok vytěsněn na kraj údolní nivy pod les a od přilehlé louky zcela oddělen va­lem z vytěžených sedimentů. V rámci revitalizace byl opět přeložen do středu louky a vymodelován jako přírodě blízký meandrující tok s tůněmi a bro­dy. Z nivy byly odstraněny stavební navážky. Tvar a hloubka koryta vycházejí z předpokladu, že revitalizované koryto nesmí podmáčet okolní louku, protože je rekreačně využívána místními obyvateli. Při revitalizaci bylo zachováno co možná nejvíce cenných a původních dřevin, a koryto potoka tak lépe zapadlo do nového prostředí.

Na Zlatnici potok historicky kopíroval silnici a byl vtěsnán mezi komunikaci a ploty rodinné zástavby. Nyní je přeložen do rákosiny. Opět zde bylo vytvořeno meandrující koryto, které respektuje nejcennější části rákosiny, a je doplněno o pět tůní, z nichž některé jsou napojeny pomocí drenáže přímo na potok. Původní koryto potoka bylo ponecháno z důvodu lepšího odvodu povodňových průtoků z úze­mí. Zbytky původního mlýnského náhonu byly zasypány a díky vyčištění okraje přilehlého lesa došlo k propojení vodního, lučního i lesního prostředí. Na základě doporučení botaniků bude část rákosiny pravidelně kosena, aby zde došlo k rozvoji vzácných druhů rostlin.

Třetí lokalita pod Jenerálkou byla nejméně poznamenaná činností člověka. Potok zde byl sice historicky vymístěn na okraj údolní nivy, ale původní louka se kvůli dlouhodobému nevyužívání změnila v rákosinu a po­tok začal postupně meandrovat. Revitalizace měla za cíl podpořit přirozené vinutí koryta a vytvořit v lokalitě ně­kolik tůní. Součástí byla i revitalizace Kruteckého potoka, který byl z původního betonového koryta vedoucího podél cesty přeložen do rákosiny, kde se stéká s dalšími prameny a odtéká do Litovicko-Šáreckého potoka.

První a nejnákladnější akce v rámci revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka se uskutečnila již v roce 2009, kdy došlo k otevření zaklenutého úseku po­toka u obory Hvězda. U nově vymodelovaného koryta byly vysazeny olše a javory, k vodě byly vysazeny mo­k­řadní a vodní rostliny. V roce 2011 po­kračovala revitalizace potoka v par­ku před ruzyňskou věznicí. 

V rámci projektu Potoky pro život hlavní město zrevitalizovalo Litovicko-Šárecký potok, který je nyní delší o 770 metrů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz