www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201307.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Festivalová hudba ovládla Prahu 6

Litovicko-Šárecký potok je po rekonstrukci delší

Divadlo S+H hrálo pro sluchově postižené děti

Nová výstava v galerii Anderle

Zapomenutý abstrakcionista v letohrádku

Kdyby 1000 klarinetů v Semaforu

Slepá skvrna v NTK

Pozorování letadel z OC Šestka dalekohledem

Stolní tenisté z Dejvic poosmé Mistry ČR

ZŠ nám. Svobody 2 je držitelem mistrovského titulu v házené

Deštivý Odložilův memoriál přinesl skvělé výkony

Knihovna v létě prodlužuje lhůty

Střešovický patriot Václav Jágr dokončil „svůj poslední film“

Libor Pešek oslavil 80

20. společenský večer Prahy 6 pomáhal potřebným

Sportujeme v každém věku. Přidejte se.

V Břevnově vyrůstá vánoční strom

Prahu 6 zalila velká voda

Rozloučení po 40-ti letech

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 koupila pozemek pro LDN

Účty za rok 2012 sečteny

Vítězné náměstí nové regulace nepotřebuje

Prázdniny v Praze 6 budou bez tramvají

Lidé se zajímali o osud hotelu Praha

Hřiště nechceme, rozhodli si lidé na Petřinách

Memorandum mezi Prahou 6 a FTVS UK nabízí nové možnosti sportování

Úspěšní žáci jsou i ti, co se starají o druhé

Excelentní jazykové školy jsou již tři

Mateřské školy mají zrekonstruované zahrady

Pohár Prahy 6 i Amos tour prověřily zdatnost dětí

Senioři z Prahy 6 ovládli štafetu

625 podpisů do boje proti šmejdům

Písecká brána patřila celý den seniorům

Festivaly na Praze 6

Prahu 6 zalila velká voda

Během prvních dvou červnových týd­nů bojovala Praha 6 s povodní a je­jími následky. Na mnoha místech Prahy 6 nepřetržitě pracovaly jednotky policie, strážníků a hasičů.

„Bez jejich pomoci by se jen těžko daly následky povodně odstraňovat tak rychle a plynule, jako se to podařilo. Za to jim patří velké poděkování a uznání,“ uvedl místostarosta Jan Zá­ruba, který společně se starostkou Marií Kousalíkovou velel krizovému štábu.

Denně bylo nasazeno do pohotovosti 120 osob. Povodňová komise Prahy 6 se změnila v krizový štáb, který zasedal několikrát denně. Podle zkušenosti z povodní 2002 byly zá­chranné a likvidační práce prováděny ve třech oblastech: Sedlec (pod vedením místostarosty Ayebouy), Šárecké údolí (vedl radní Balatka), Papírenská (vedl místostarosta Pekárek). Během zvyšující se hladiny vody bylo postupně evakuováno 318 osob. Část z nich využila ubytování v ZŠ Hanspaulka, lysolajské hasičárně nebo v Domě pro seniory Thákurova. Povodeň zasáhla celkem 74 objektů, z toho 42 obytných a 32 firemních.

V rámci odklízení následků velké vody Praha 6 zajistila čisticí prostředky, nechala přistavit více než 100 kontejnerů pro odpad, lidem byly zapůjčeny vysoušeče vody, Praha 6 platila i jejich provoz. V rámci úklidu zajistila výsběr odpadků a úklid bahna z ve­řejných prostor.

Povodeň zvedla mezi lidmi vlnu solidarity, od prvního dne přibývaly peníze na povodňovém účtu zřízeném městskou částí a lidé přinášeli na radnici materiální pomoc, zejména prostředky pro úklid. Šek v hodnotě 150 tisíc určených na materiální pomoc da­rovala společnost Kaufland. 

✔ Nejvyšší průtok byl zaznamenán 4. 6. v 6 hod. 3210m3/s

✔ Hladina vody dosáhla maxima na 545 cm

✔ Na ochranu majetku bylo použito 1850 pytlů s pískem

✔ Zasaženo 74 objektů, evakuováno 318 osob

✔ Uzavřeno bylo celkem 7 ulic

✔ V ulici Pod Paťankou bylo postaveno protipovodňové hrazení

✔ Na povodňový účet lidé poslali více než 80 tisíc korun

 

MČ Praha 6 a obyvatelé zaplavených ulic děkují za mimořádnou pomoc při povodních:

Policistům ČR Praha I, strážníkům Městské policie Praha 6, Hasičskému záchrannému sboru z Petřin, dobrovolným hasičům Lysolají, Nebušic, Suchdola, Českému červenému kříži, ředitelce Domova pro Seniory Evě Kalhousové, ředitelce ZŠ Hanspaulka Marii Pojerové i všem, kteří se dobrovolně zapojili do pomoci před velkou vodou i následného úklidu, i těm, kteří přispěli finančními i materiálními dary.

Praha 6 má stále zřízený účet na přijímání povodňových darů - č. ú.: 1222-2000866399/0800, variabilní symbol: 4191620114. Děkujeme!

 

Oblast Císařského mlýna byla Vltavě nejblíže. Většina objektů skončila pod vodou.

 

Zaplavené budovy v Podbabě patřily mezi nejvíce postižené.

 

Zaplavené domy v Sedlci.

 

Zaplavené domy v Sedlci.

 

I tak dost náročnou práci záchranářů komplikovali nedisciplinovaní lidé.

 

Silnice do Roztok byla uzavřena několik dní.

 

K likvidaci škod výrazně pomohli lidé ze složek záchranného systému.

 

Vjezd do Šáreckého údolí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz