www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201307.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Festivalová hudba ovládla Prahu 6

Litovicko-Šárecký potok je po rekonstrukci delší

Divadlo S+H hrálo pro sluchově postižené děti

Nová výstava v galerii Anderle

Zapomenutý abstrakcionista v letohrádku

Kdyby 1000 klarinetů v Semaforu

Slepá skvrna v NTK

Pozorování letadel z OC Šestka dalekohledem

Stolní tenisté z Dejvic poosmé Mistry ČR

ZŠ nám. Svobody 2 je držitelem mistrovského titulu v házené

Deštivý Odložilův memoriál přinesl skvělé výkony

Knihovna v létě prodlužuje lhůty

Střešovický patriot Václav Jágr dokončil „svůj poslední film“

Libor Pešek oslavil 80

20. společenský večer Prahy 6 pomáhal potřebným

Sportujeme v každém věku. Přidejte se.

V Břevnově vyrůstá vánoční strom

Prahu 6 zalila velká voda

Rozloučení po 40-ti letech

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 koupila pozemek pro LDN

Účty za rok 2012 sečteny

Vítězné náměstí nové regulace nepotřebuje

Prázdniny v Praze 6 budou bez tramvají

Lidé se zajímali o osud hotelu Praha

Hřiště nechceme, rozhodli si lidé na Petřinách

Memorandum mezi Prahou 6 a FTVS UK nabízí nové možnosti sportování

Úspěšní žáci jsou i ti, co se starají o druhé

Excelentní jazykové školy jsou již tři

Mateřské školy mají zrekonstruované zahrady

Pohár Prahy 6 i Amos tour prověřily zdatnost dětí

Senioři z Prahy 6 ovládli štafetu

625 podpisů do boje proti šmejdům

Písecká brána patřila celý den seniorům

Festivaly na Praze 6

Mateřské školy mají zrekonstruované zahrady

Jako v pohádce si připadají děti z ma­teřské školy Kohoutek. Na zahradě si mohou hrát v perníkové chaloupce nebo bojovat s tříhlavým drakem. Městská část Praha 6 nechala zrekonstruovat zahradu školky a umístit tam nové moderní herní prvky. Stejně tak v mateřských školách Čínská v Bubenči a Libocká. 

„Každá ze zahrad je originálně té­maticky pojatá tak, aby odpovídala zaměření školky i charakteru zahrady,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka. Mateřská školka Libocká, která se zaměřuje na integraci dětí s hendikepem, má zahradu v podobě hřiště s do­pravními značkami. To doplňují herní prvky zaměřené na rozvoj motoriky, aby dětem pomohly v upevňování je­jich schopností.

Hudebně i dramaticky založené dě­ti ze školky Čínská využijí svůj talent v nové zahradě kultury, která je zaměřena na rozvoj tvořivosti. Pískoviště ve tvaru kytary, venkovní bubny i amfiteátr pro společná vystoupení, to vše mo­hou děti využít během pobytu v za­hradě.

Areál školky Kohoutek na Hanspaulce, který se nalézá mezi stromy, zase probouzí fantazii. Proto jsou v zahradě umístěny pohádkové postavy. Herní prvky jsou z pevného akátového dřeva s dlouhou trvanlivostí. „Při rekonstrukci zahrady jsme využili i pů­vodní herní prvky, například klouzačky se povedlo vkusně zakomponovat do svahu,“ uvedl radní Balatka, který společně s dětmi v zahradě zasadil i nový keř.

Otevření zrekonstruovaných za­hrad, které se budovaly během zimy a jara, oslavily školky zahradními slavnostmi.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz