www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201307.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Festivalová hudba ovládla Prahu 6

Litovicko-Šárecký potok je po rekonstrukci delší

Divadlo S+H hrálo pro sluchově postižené děti

Nová výstava v galerii Anderle

Zapomenutý abstrakcionista v letohrádku

Kdyby 1000 klarinetů v Semaforu

Slepá skvrna v NTK

Pozorování letadel z OC Šestka dalekohledem

Stolní tenisté z Dejvic poosmé Mistry ČR

ZŠ nám. Svobody 2 je držitelem mistrovského titulu v házené

Deštivý Odložilův memoriál přinesl skvělé výkony

Knihovna v létě prodlužuje lhůty

Střešovický patriot Václav Jágr dokončil „svůj poslední film“

Libor Pešek oslavil 80

20. společenský večer Prahy 6 pomáhal potřebným

Sportujeme v každém věku. Přidejte se.

V Břevnově vyrůstá vánoční strom

Prahu 6 zalila velká voda

Rozloučení po 40-ti letech

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 koupila pozemek pro LDN

Účty za rok 2012 sečteny

Vítězné náměstí nové regulace nepotřebuje

Prázdniny v Praze 6 budou bez tramvají

Lidé se zajímali o osud hotelu Praha

Hřiště nechceme, rozhodli si lidé na Petřinách

Memorandum mezi Prahou 6 a FTVS UK nabízí nové možnosti sportování

Úspěšní žáci jsou i ti, co se starají o druhé

Excelentní jazykové školy jsou již tři

Mateřské školy mají zrekonstruované zahrady

Pohár Prahy 6 i Amos tour prověřily zdatnost dětí

Senioři z Prahy 6 ovládli štafetu

625 podpisů do boje proti šmejdům

Písecká brána patřila celý den seniorům

Festivaly na Praze 6

Memorandum mezi Prahou 6 a FTVS UK nabízí nové možnosti sportování

Výlety školáků do lanového centra, turnaje žákovských a dorosteneckých přeborů, otevřená sportoviště pro občany i olympiádu seniorů.

To všechno zajistí memorandum o vzájemné spolupráci mezi Prahou 6 a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vybrané akce a sportoviště budou pro zúčastněné zdarma a s garancí jedné z nejprestižnějších sportovních fakult v Česku.

„Sportovní areál fakulty, jeho polyfunkční hřiště a lanové centrum je už od června pro naše děti, školy a občany k využívání zdarma. Turnaje žáků nebo olympiáda seniorů jsou v Pra­ze 6 vyhlášenými akcemi a jsem ráda, že je budeme pořádat společně s fakultou a jejími odborníky,“ řekla Marie Kousa­líková, starostka městské části Pra­ha 6.

„Žáci škol, senioři ale i další občany Prahy 6 budou mít jedinečnou příležitost, jak využívat náš sportovní areál a na určité akce navíc budeme mít své experty, kteří dokážou poradit, jak správně cvičit nebo na co se při tělesném pohybu zaměřit,“ řekl Vladimír Süss, děkan Fakulty tělesné vý­chovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. FTVS v letošním roce oslavila 60 let své existence. 

Lanové centrum pro děti

Od června je v areálu fakulty ve Veleslavíně otevřeno nové lanové centrum.  Mezi vzrostlými stromy jej tvoří dvanáct vysokých lanových překážek a nízkých lanových drah. Díky podepsanému memorandu je budou smět zdarma navštěvovat i děti ze základních škol Prahy 6.

Lanové centrum je první ze čtyř částí vznikajícího Centra městské po­hybové rekreace. V budoucnu ho bu­de tvořit ještě venkovní tělocvična, hřiště pro pohybové aktivity seniorů a hřiště pro parkour. Dokončeno má být už letos na podzim.

Studenti vytvoří program na hřištích

Praha 6 vkládá velké naděje do připravovaného projektu s pracovním názvem „Děti pojďte ven!“. „Během příštího školního roku plánujeme otevřít opravená i nová sportoviště u na­šich základních škol šestkovým občanům, především dětem. Různé sportovní hry a další pohybové aktivity budou pravidelně probíhat pod odborným dohledem a dozorem studentů fakulty, kteří si tak splní své povinné praxe. Rodiče budou vědět, že jejich děti tráví volný čas smysluplně, a zároveň nebudou mít strach pustit je si hrát ven,“ uvedl Ondřej Balatka, radní měst­ské části Praha 6 pro školství, sport a volný čas.


Starostka Marie Kousalíková a děkan FTVS UK Vladimír Süss se dohodli na úzké spolupráci na poli sportu. Dohodu stvrdili podpisem memoranda, které se stalo historicky prvním memorandem o vzájemné spolupráci s městskou částí.

 

Jedním z bodů memoranda je využití nově otevřeného lanového centra v areálu FTVS UK pro děti ze základních škol v Praze 6. 

Memorandum Prahy 6 s FTVS

❍ Sportovní areál FTVS pro občany Prahy 6: otevření areálu veřejnosti, příprava pravidelného organizovaného cvičení.

❍ Lanové centrum: pro objednané skupiny žáků základních škol Prahy 6 zdarma.

❍ Turnaje: sportoviště FTVS budou k dispozici pro finále žákovských a dorosteneckých přeborů Prahy 6

❍ Sportovní den seniorů 1. října v areálu FTVS

❍ Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol dle potřeb učitelů.

❍ „Pohyb do škol a školek“ využití sportovních areálů při ZŠ a MŠ mimo výuku pro potřeby obyvatel Prahy 6 v souladu s výukovými trendy, ale i pro potřeby volného času.

❍ Volný čas na Šestce: příprava publikace mapující aktivity na území městské části pro využití volného času.

❍ Otevření sportovišť fakulty pro akce Zdravá Šestka a Týden sportu zdarma.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz