www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201307.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Festivalová hudba ovládla Prahu 6

Litovicko-Šárecký potok je po rekonstrukci delší

Divadlo S+H hrálo pro sluchově postižené děti

Nová výstava v galerii Anderle

Zapomenutý abstrakcionista v letohrádku

Kdyby 1000 klarinetů v Semaforu

Slepá skvrna v NTK

Pozorování letadel z OC Šestka dalekohledem

Stolní tenisté z Dejvic poosmé Mistry ČR

ZŠ nám. Svobody 2 je držitelem mistrovského titulu v házené

Deštivý Odložilův memoriál přinesl skvělé výkony

Knihovna v létě prodlužuje lhůty

Střešovický patriot Václav Jágr dokončil „svůj poslední film“

Libor Pešek oslavil 80

20. společenský večer Prahy 6 pomáhal potřebným

Sportujeme v každém věku. Přidejte se.

V Břevnově vyrůstá vánoční strom

Prahu 6 zalila velká voda

Rozloučení po 40-ti letech

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 koupila pozemek pro LDN

Účty za rok 2012 sečteny

Vítězné náměstí nové regulace nepotřebuje

Prázdniny v Praze 6 budou bez tramvají

Lidé se zajímali o osud hotelu Praha

Hřiště nechceme, rozhodli si lidé na Petřinách

Memorandum mezi Prahou 6 a FTVS UK nabízí nové možnosti sportování

Úspěšní žáci jsou i ti, co se starají o druhé

Excelentní jazykové školy jsou již tři

Mateřské školy mají zrekonstruované zahrady

Pohár Prahy 6 i Amos tour prověřily zdatnost dětí

Senioři z Prahy 6 ovládli štafetu

625 podpisů do boje proti šmejdům

Písecká brána patřila celý den seniorům

Festivaly na Praze 6

Vítězné náměstí nové regulace nepotřebuje

Petice 800 občanů městské části Praha 6 vyvolala diskuzi o budoucnosti lokality Vítězného náměstí. Zastupitelé petici projednali na svém červnovém zasedání. 

Lidé podpisem pod peticí vyjádřili obavy, že náměstí bude zastavováno nekoncepčně. Po vedení městské části požadují zajistit zpracování koncepce rozvoje Vítězného náměstí a koncepci projednat s potencionálními investory. Zároveň žádají pořízení regulačního plánu pro Vítězné náměstí. Záměry investorů by se dle nich měly projednávat veřejně.

Vedení městské části je naopak přesvědčeno, že pro danou lokalitu platné regulační zásady již existují.  Byly projednány zastupitelstvem hlavního města v roce 1999. Rada městské části se jimi řídí a respektuje je, a proto není účelné zpracovávat regulaci novou. Zásady regulace budou navíc součástí Metropolitního plánu hlavního města, připravovaného magistrátem. Zastupitel Alexandr Holub z TOP 09 je přesvědčený, že současné zásady neřeší problematiku regulace vyčerpávajícím způsobem. Městská část by podle něj měla definovat svoji představu o charakteru náměstí a jeho programové náplni. Navíc je otázkou, zda by se měl rozvoj náměstí  řešit jako celek nebo jako soubor jednotlivých domů.

K problematice Vítězného náměstí nebylo přijato žádné usnesení. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz