www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

V květnu se konal v Písecké bráně a jejím okolí první ročník multižánrového festivalu lékařů a lékařek, kteří se vedle své profese věnují i umělecké činnosti.

Součástí Doktorfestu byla přehlídka hudebních skupin od klasického žánru přes jazz, rock, blues až po punk, ale i autorské čtení a výstava obrazů a fotografií.

Doktorfest zahájila starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, která převzala nad festivalem záštitu. Diváci vyslechli komorní klavírní koncert doc. Jaroslava Plase a několik árií v podání MUDr. Karolíny Ivkovské.  V rámci večera zazněly také verše a ukázky z beletrie – samozřejmě z „per“ lékařů a lékařek.

V sobotu dopoledne vypukla soutěžní přehlídka skupin, kde mezi hudebníky musel být alespoň jeden lékař: B.LUES, Bratři v rytmu, Dědova míza, Bílá nemoc, Dick'o Brass, Kokeš jazz trio, Lazareth, S. D. R., Status 3, Školení sester a The Villains. Odborná porota složená z lékařů, hudebních kritiků a dalších zajímavých osobností celý den hodnotila výkony kapel a vyhlásila vítězem soutěže skupinu Bílá nemoc. „Správnej doktor musí bejt pořádnej rocker,“ odpověděl na otázku, jak se hodí povolání lékařů k rockové muzice, zpěvák vítězné kapely MUDr. Zdeněk Hříbal z Motolské nemocnice.

Vstup na Doktorfest byl oba dny zdarma a programem provázet herec a fyzioterapeut Pavel Kříž. „Medicína je život, muzika je láska,“ řekl známý oční lékař Imran Zangi, též známý jako vynikající perkusista. V rámci festivalu se představil i jako malíř. Jeho akvarely spolu s fotografiemi aktů anesteziologa Jiřího Steinbacha, zátišími radioložky Lenky Mrázkové a olejomalbami chirurga Oldřicha Pražana jsou součástí doprovodné výstavy Lékaři mezi múzami, kterou mohou zájemci navštívit až do 8. června.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz