www.praha6.cz
email

Granty na sport a kulturu již schváleny

Ve výši až 600 000 korun schválili zastupitelé udělení několika finančních výpomocí neziskovým organizacím v oblastech kultury a sportu.

Rozhodnuto bylo o poskytnutí grantů hned několika žadatelům. Z oblasti kultury se jedná zejména o občanské sdružení Archaia, jež obdrželo dotaci osmnáct tisíc korun. Projektem „Sezóna na usedlosti“ chce přiblížit školní mládeži postupy středověkého zemědělství, přičemž budou používány také originální dobové nástroje nebo jejich repliky. Částkou 60 tisíc byl podpořen festival „Dny slovenské kultury“, který proběhne v podobě třídenního festivalu v Dejvickém divadle, právě u příležitosti jeho znovuotevření zhruba v po-lovině listopadu letošního roku. Dalším zajímavým nápadem je pouliční divadlo ve Starých Střešovicích, které by mělo divákům přiblížit tajuplnost a mystiku tohoto místa. Radnice podpořila projekt částkou 32 tisíc Kč. 

Z oblasti sportu, kde se zastupitelé soustředili především na příspěvky pro úpravy povrchů sportovišť, byly vybrány plochy, jež nespadají do přímé správy m. č. Praha 6. Jeden z grantů byl udělen Tělovýchovné jednotě Sprint, a to ve výši 188 tisíc Kč, na přeměnu starého škvárového povrchu na přirozený trávník. Dalším, kdo obdržel příspěvek ve výši 52 tisíc korun byl SK Aritma, který je zároveň jedním z největších tělovýchovných klubů na Praze 6. 

Osmiletému gymnáziu Nad Alejí, jenž je díky své vysoké úrovni vzdělávání velice prestižní školou, byl schválen grant ve výši 250 tisíc Kč na přestavbu hlinitopísčitého hřiště na víceúčelové hřiště s travnatou plochou a dvorci pro volejbal a basketbal.

Komise, která žádosti o grant posuzovala, je všechny velice podrobně projednala, a to včetně konzultace se samotnými žadateli, aby se přesvědčila, zda vynaložené prostředky budou směrovány do nejvhodnějších míst,“ dodává k tomu místostarosta Jiří Vihan. Podle něj jsou při žádosti o udělení grantů rozhodující nejen zkušenosti s předkladateli, ale také ohlas široké veřejnosti na jejich aktivity. Snahou je podpořit především zajímavé a originální projekty. Přednost při výběru mají samozřejmě hlavně nepodnikatelské subjekty. Zařadit se do výběrového řízení je možné prostřednictvím vyplněné grantové přihlášky, jejíž předlohu naleznou žadatelé vždy na úřední desce nebo na internetových stránkách městské části Praha 6 – www.praha6.cz  

Ivan Bartoš

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz