www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Nový domov seniorů Eliška v Břevnově po více než roce od své dostavby konečně přivítá první obyvatele. Změnou zřizovací listiny, kterou provedlo a schválilo pražské zastupitelstvo, tak v podstatě došlo k předání objektu vedení domova a seniorům do užívání.

„Změnou zřizovací listiny se změnilo sídlo Domova pro seniory Elišky Purkyňové z Šolínovy do Cvičebné ulice. Nový objekt tak zanedlouho nahradí budovu v Dejvicích,“ říká ředitelka Domova Eva Kalhousová.

„Jsem velmi ráda, že hlavní město naplnilo to, co mělo být již před lety a že končí nejistota seniorů, kteří se mají v dohledné době stěhovat z již nevyhovujícího Domova seniorů v Šolínově ulici do nového zařízení," řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Stěhování proběhne poté, co se Domov dovybaví zařízením nutným pro každodenní fungování, tedy pračkami na prádlo, sušičkami, žaluziemi, myčkami nádobí. „Nyní přebíráme budovu, řešíme některé technické nedostatky, přebíráme vybavení včetně nábytku, a se zřizovatelem, kterým je hlavní město, řešíme dovybavení budovy,“ uvedla ředitelka s tím, že senioři by měli být přestěhováni do začátku prázdnin.

„Bude to náročná situace nejen pro personál, ale hlavně pro naše obyvatele. Budeme se snažit maximálně odbourat stres z přesunu a adaptace na nové prostředí,“ dodává.

Do nového Domova pro seniory Eliška se z Šolínovy ulice přestěhuje všech 160 stávajících klientů. Dalších 40 míst, která nový domov nabízí, se během podzimu postupně obsadí dle pořadníku. Informace o podávání žádostí o pobytovou službu lze nalézt na www.dsepurkynove.cz.

Nová moderní budova v Břevnově umožní Domovu rozšířit služby. „Plánujeme rozšířit nabídku denního stacionáře. Větší prostory také hodláme využít pro pořádání společných kulturních akcí pro veřejnost, především ve spolupráci se sousední školou, případně i dalšími školami v Praze 6,“ vysvětluje Kalhousová. Po krátké pauze bude Domov také znovu vařit pro veřejnost.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz