www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Mateřská škola Juarézova v Bubenči má zahradu zhruba o čtvrtinu menší. Pozemek, který si Praha 6 dlouhodobě pronajímala od pozemkového fondu, byl rozhodnutím soudu vrácen v restituci. Radnice má obavu, aby nebyl zastavěn.

Restituent totiž pozemek obratem prodal soukromé firmě. Městská část Praha 6 se o celé transakci dozvěděla až po jejím uskutečnění, přestože měla o odkoupení pozemku zájem.

„V územním plánu je ale pozemek určený pro veřejné vybavení, proto tam školka měla zahradu. Zvažovali jsme rozšíření školky, míst je stále málo a poptávka velká,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6. Radnice má obavy, aby v budoucnu nevyrostl na pozemku developerský projekt. „Městská část Praha 6 v žádném případě nebude souhlasit se změnou využití pozemku tak, aby zde mohl soukromý investor začít stavět například byty.“

Pozemek o rozloze 665 metrů čtverečních si městská část pronajímala od roku 2009 od Pozemkového fondu ČR za roční nájemné 665 korun. Proto už v minulosti žádala Pozemkový fond ČR o převod tohoto pozemku. O vydání pozemku soukromé osobě rozhodl v září 2012 Obvodní soud pro Prahu 7 v rámci řízení o restitučním nároku. Od restituenta ho obratem odkoupila za 750 tisíc korun soukromá společnost sídlící na Kypru.

Celá zahrada dětem sloužila více než deset let a vedení mateřské školy teď musí měnit svoje plány. „Jde o velkou ztrátu. Na prodaném pozemku je polovina dětského pískoviště a změna vlastníka teď ohrožuje i náš projekt proměny zahrady, o který jsme už zažádali formou grantu,“ řekla Soňa Šrotová, ředitelka školky Juarézova.

Městská část Praha 6 udělá vše pro to, aby se jí podařilo část zahrady získat opět pro potřeby školky. „Pokusíme se vlastníka oslovit a vyvolat jednání o případném odprodeji pozemku,“ uvedl místostarosta Štěpán Stupčuk, který je zodpovědný za správu obecního majetku. Rozhodující ovšem bude cena, za jakou by k případnému prodeji došlo.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz