www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Doprava v Praze 6 bude v létě mimořádně složitá

Denní stacionář poskytuje služby duševně nemocným seniorům

Domov Eliška bude konečně sloužit seniorům

Děti ze školek soutěžily

Dospělí i děti malovali křídami a vytvořili rekord

TJ Tatran Střešovice napsala další úspěšnou kapitolu

Všichni fandí Dukle

Světová plochodrážní špička si to rozdala na Markétě

Dětský cyklozávod letos již podesáté

Lékařský festival vyhrála Bílá nemoc

Nová výstava Popmusea hýří kresleným vtipem

Do Semaforu míří slavná Coco Chanel

Dny dětí nezapomněly hlavně na děti bez rodin

MŠ Juarézova přišla o část zahrady

Pétanque pro seniory Prahy 6 od května na venkovních hřištích

Divadlo v Šárce slaví 100 let výstavou i knihou, v září se opět hraje Prodaná nevěsta

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Vltava se vylila z břehů, zaplavila Podbabu

Rekonstrukce Svatovítské potvrzena

Autobusy z Podbaby mají přednost

Praha 6 bude mít nový web

Praha 6 má Základní školu Antonína Čermáka

Stavba budovy Line: územní řízení

Radní debatovali s obyvateli Střešovic

Tlak na majitele zanedbaných objektů přináší výsledky

Létá se přes Bílou horu. Letadla soutěží, které je tišší

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Školka oslavila padesátiny

Zemřel šéfredaktor Šestky JAROSLAV BACHORA

Čtyři školy mají zmodernizovaná hřiště, pro děti i veřejnost

Další tři základní školy v Praze 6 mají zrekonstruovaná školní hřiště.

 Po slavnostním otevření opraveného hřiště při ZŠ Červený vrch, kterého se zúčastnily legendy světového sportu Jan Kodeš, Robert Změlík nebo Imrich Bugár, si mohly na zrekonstruovaném hřišti zasportovat i děti ze základní školy Petřiny-jih. Vyzkoušet si nový povrch na víceúčelovém hřišti přišli známý lyžařský akrobat Aleš Valenta a atletka Denisa Rosolová. 

Další hřiště, která prošla na jaře modernizací, jsou při základní škole Pod Marjánkou a Petřiny-sever. Na všech hřištích byl vyměněn povrch, došlo k opravám oplocení a hřiště dostala nové koše na basketbal, nové brány i sítě, a na petřínských základních školách i střídačky. Hřiště při základní škole Petřiny-sever nově splňuje parametry pro malou kopanou a je na něm položena umělá tráva třetí generace. Kompletní rekonstrukce čtyř sportovišť vyšla městskou část na necelých osm milionů korun.

Venkovní hřiště slouží nejen k výuce tělesné výchovy a organizované zájmové činnosti, ale ve vyhrazených hodinách jsou zdarma přístupné veřejnosti. „V současné době pracujeme na rozpisu, jak by se hřiště mohla naplno využívat. Právě s přicházejícím létem, kdy chce být každý co nejvíce venku, jsou otevřená hřiště pro občany výbornou možností, jak si zasportovat," řekl Balatka. Hřiště si lze v rámci doplňkové činnosti škol i pronajmout. Časový rozvrh má každá škola stanoven provozním řádem.

Svoje síly si děti na zrekonstruovaném hřišti mohly poměřit třeba s atletkou Denisou Rosolovou, která se jeho otevření zúčastnila spolu s Alešem Valentou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz